Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, yakın çevremizde ve Batı Karadeniz bölgesinde çocukların cerrahi hastalıklarının sağaltımı konusunda kendine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeyi hedefler. Çocuk Cerrahisi alanında Tıp Fakültemizin mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası uzmanlık eğitiminde ülkemizdeki gözde konumunu geliştirerek daima daha iyi ve daha ileri konuma ulaşmayı hedefler.

Temel Değerler:

Bilimsellik, evrensellik

Çalışkanlık, çağdaşlık

Hekimlik temel değerlerini gözetmek

Akademik etik ilkeleri gözetmek

Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak

Çocuk Cerrahisi eğitimini doğru ve ilkeli yaklaşım ile gerçekleştirmek

Misyon: Öğrencilerin cerrahi sorunu olan çocuk hastalıklarının oluşum mekanizmalarını uygun eğitim ve çağdaş yöntemler eşliğinde öğrenmelerini sağlamaktır. Hekimlik uygulamalarında başarıyı getirecek olan temel bilgi ve kavrama becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmaktır. Tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmelerin izlenmesinde ve uygulanmasında en yeni teknik olanakları kullanarak kendisine ve bilgisine güvenen, uygar, mesleğinde yeterli ve yetenekli Çocuk cerrahisi uzmanlarının yetiştirilmesidir.

Eğitim Amaçları:

Hekimlik uygulamalarında temel bilgi ve kavrama becerilerine sahip,

Kendine ve bilgisine güvenen, uygar ve mesleğinde yeterli ve yetenekli,

Çağdaş yöntemler eşliğinde ve en yeni teknik olanakları kullanan,

Tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri izleyen,

Bilimsel yayımlarla ulusal ve uluslar arası bilgi birikimine katkıda bulunan,

İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın,

Sosyal ve kültürel konularda da aktif hekimlerin ve Çocuk Cerrahisi uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin