Tıp Fakültesinde “Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu” Tarafından “Bilgilendirme Ziyareti Toplantısı” Gerçekleştirildi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nde Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyonu için TEPDAD (Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)’ a yapmış olduğu başvurunun kabul edilmesi üzerine TEPDAD’ ın “Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu” tarafından “Bilgilendirme Ziyareti Toplantısı” yapıldı.

Tıp Fakültesinde 28.03.2017 tarihinde Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Programının akreditasyonu için “Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)” tarafından “Bilgilendirme Ziyareti Toplantısı” yapıldı. Toplantı, Tıp Fakültesi Dekanı, TEPDAD başkanı, Prof. Dr. İskender Sayek, UTEAK üyeleri Prof. Dr. Melih Elçin ve Prof. Dr. Sedef Tunaoğlu ile Dekan Yardımcıları, İl Halk Sağlığı Müdürü, Zonguldak Tabip Odası Başkanı, Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreteri ve Müdürleri, Hastane Başhekimleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile davetli tüm dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali BORAZAN konuşmasında şunları söyledi: “Fakültemiz Eğitimde Kalite güvencesi ve kalite geliştirme sistemini benimsemiş olup; kalite politikasını, Yıllık Faaliyet raporlarını, 2018-2022 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik planlama çalışmalarını tamamlayarak tüm paydaşlarımıza ve topluma açık olarak yayınlamıştır. Bu süreçlerde özverili çalışması, azim ve kararlılığı ile bizlere sonsuz destek veren Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut ÖZER’ e teşekkür ederim. Ayrıca bu ve bundan sonraki süreçlerde de her zaman birlikte olacağımız tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Eğitim kalitesinin artırılması doğrultusunda, eğitim ve öğretim programlarında görev alan ve destek veren tüm öğrenci ve öğretim elemanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Fakültemizin Mezuniyet Öncesi Eğitimi için hazırlanacak olan öz değerlendirme raporu (ÖDR)’ nu; ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanacak olması, tüm iç ve dış paydaşlarımızla birlikte yazılacak olması ve güçlü ve zayıf yönlerimizin tüm paydaşlarımızla paylaşılması, belirlenen standartlara uygun olarak eksikliklerimizi giderebilme imkânı sağlayacağı için önemli bir kazanç olarak görmekteyiz. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından tescillenmiş ve Dünya Tıp Eğitim Federasyonu (WFME) tarafından akredite edilmiş olan ve başka ülkelerde de Tıp Eğitiminin Akreditasyonu için yetki almış bulunan, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin Akreditasyonunu yapan bir dernek olan TEPDAD tarafından belirlenmiş standartlara göre ÖDR’ nun yazılacak olması bizler için gerçekten heyecan ve gurur vericidir. Bu nedenlerle Fakültemiz için Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin Akreditasyonunu sadece bir amaç olarak değil, aynı zamanda bir araç olarak da görmekteyiz” dedi.

Ardından TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender SAYEK, akreditasyon süreçleri ve önemi konusunda sunum yaptıktan sonra Fakültenin öğretim üyesi, öğrenci ve diğer katılımcıların Tıp Eğitimi akreditasyonu ile ilgili sorularını cevapladı. Prof. Dr. Melih ELÇİN Tıp Eğitiminde Akreditasyonun Temel Standartları ve Gelişim Standartları konusunda sunum yaptı. Ardından Prof. Dr. Sedef TUNAOĞLU, interaktif olarak ÖDR nasıl yazılmalı konusunu sundu. Öğle yemeği arası sonrası, önceden oluşturulmuş olan öz değerlendirme çalışma komisyonu üyelerinin grup çalışmalarında 9 temel başlıkta ÖDR’ nun hazırlanması ile ilgili bilgilendirme ve pratik çalışma toplantısı yapıldı. Daha sonra toplantıya katılan öz değerlendirme çalışma komisyonu üyelerinden geri bildirimler alındı. Toplantıya katılan misafir öğretim üyelerine teşekkür belgelerinin verilmesi ve sonrasında misafir öğretim üyelerinin Rektörlük Makamını ziyareti ile etkinlik tamamlandı.

29.03.2017

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin