Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri “Temel Uyum Kursu”nun İkincisi Tamamlandı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

08-09 Aralık 2017 tarihlerinde Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri için Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı kapsamında düzenlenen “Temel Uyum Kursu”nun ikincisi başarı ile tamamlandı.

Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları kapsamında, Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan son bir yılda Tıpta Uzmanlık ya da Yan Dal Uzmanlık Sınavında başarılı olarak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan tıpta uzmanlık öğrencilerine (araştırma görevlilerine) yönelik ilk kez 2016-2017 eğitim döneminde yapılan kursun ikincisi 08-09 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlendi. Araştırma görevlilerinin bilgi ve becerilerini artırması, kurumsal anlayışı ve disiplinler arası ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik hazırlanan Mezuniyet sonrası “Temel Uyum Kursu” 21 öğretim üyesinin sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Program Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan’ın, açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında Dr. Borazan Tıp fakültesinin eğitim alanında yaptığı faaliyetler içerisinde mezuniyet sonrası eğitimin önemli olduğunu, topluma sağlık alanında hizmet edecek uzman hekim adaylarının yetişmesi için tüm imkanların mevcut olduğunu, araştırma görevlilerinin bilgi, beceri ve profesyonellik özelliklerine sahip birer uzman hekim olmaları için her türlü desteği verebileceklerini belirttikten sonra kurs, “Akademik ve İdari “örgütlenme” başlıklı konuşma ile başladı.  Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal “SGK Faturalandırma ve Hastane otomasyonu”, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. öğretim üyesi Prof. Dr. Eksal Kargı “Komplikasyon ve Malpraktis”, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. öğretim üyesi, Prof. Dr. Canan Külah “Adab-ı muaşeret kuralları”, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Öğretim üyesi Doç.Dr. Nihal pişkin “Hastane Enfeksiyonları ve Enfeksiyon kontrol önlemleri”, Adli Tıp AD. Öğretim üyesi, Prof. Dr. Rıza Yılmaz “Adli Rapor Yazımı”,  Kardiyoloji A.D. öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Umut Somuncu “Elektrokardiyogram değerlendirmeleri”, Göğüs Hastalıkları AD. Öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Altınsoy “Akciğer Grafisi değerlendirmesi”, Aile Hekimliği AD. Öğretim üyesi Prof. Dr. Nejat Demircan “ İş sağlığı ve güvenliği, Mesleki kazalar ve sonrasında İzlenecek Yol”, Adli Tıp AD. Öğretim üyesi, Doç. Dr. Sadık Toprak “Araştırma Görevlisi Hukuki Sorumlulukları”, Fizyoloji AD. Öğretim üyesi, Prof. Dr. Haktan Özaçmak “Bilimsel Yayın tarama ve Makale yazımı”, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Öğretim üyesi, Prof. Dr. Aykut Barut “Hasta Dosyası doldurulması, reçete yazılması ve konsültasyon yazım kuralları”, Anestezi ve Reanimasyon AD. Öğretim üyesi, Yrd. Doç. Dr. Dilek Okyay “Temel ve İleri Yaşam desteği, KPR ve havayolu yönetimi”, Sağlık Uygulama ve araştırma Merkezi Hemşiresi Uzm Hem. Emine Fidan “Hasta Güvenliği”, Acil Tıp AD. Öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hilal Hocagil “Acilde hastaya yaklaşım” Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Hocagil “Travmalı hastaya yaklaşım”, Nöroloji AD. Öğretim üyesi Prof. Dr. Tuğrul Atasoy “Bilinç değerlendirilmesi”, Patoloji AD. Öğretim üyesi  Prof.  Dr. Banu Doğan Gün ve Radyoloji AD. Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrah Çağlar “Klinik- laboratuvar ilişkisi” Patoloji-Radyoloj ve  Biyokimya AD. Öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Can ve Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Öğretim üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert “Klinik-laboratuvar ilişkisi” “Biyokimya-Mikrobiyoloji” konularında sunumlar yaptılar.  

Program katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.

13.12.2017


Yayınlanma Tarihi : 13.12.2017