Üniversitemiz Tıbbi Araştırmalar Topluluğu (BETAT) ve Tıp Öğrencileri Birliği (Bülent Ecevit TÖB) Dijital Platform Üzerinden “İngiltere’de Hekimlik” Etkinliğini gerçekleştirdiler.

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Üniversitemizin Tıbbi Araştırmalar Topluluğu (BETAT) ve Tıp Öğrencileri Birliği (Bülent Ecevit TÖB) “İngiltere’de Hekimlik” etkinliğini Tıp Fakültesi Dekanlığının desteğiyle 11 Ocak 2021 Pazartesi günü dijital platform üzerinden başarıyla gerçekleştirdiler.
 
Etkinlikte konuşmacı olarak Tıp Fakültemizin eski mezunu olan ve şu anda İngiltere’de Doktorluk yapan Dr. Dilan ŞANLI konuşmacı olarak yer aldı. İki moderatör eşliğinde yapılan etkinlikte, Dr. Dilan Şanlı’ya öğrencilerimiz tarafından İngiltere’de tıp eğitimi, Denklik sınavları, İngiltere’de uzman hekimlik süreci, İngiltere’nin sosyal yaşamı ve kültürü hakkında öğrencilerimiz tarafından pek çok soru soruldu. Ayrıca öğrencilerimiz, Dr. Dilan Şanlı’nın yakın geçmişte üniversitemizdeki eğitim süreciyle ilgili bazı anılarını ve ilk yurt dışı deneyimlerini dinleyen öğrencilerimiz etkinlikten memnun kaldılar. Özellikle bizim fakültemizden mezun olan bir öğrencimizden tüm bu süreçleri dinlediklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğrencilerimizin Dr. Dilan Şanlı’ya teşekkürlerini iletmesiyle etkinlik sonlandırıldı.

11.01.2021

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin