Türkiye Diyabet Ve Obezite Dergisi 2021 Yılı Ağustos Sayısı Yayınlandı [31.08.2021.OBDİM-EASO COM]

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (www.obdm.beun.edu.tr) tarafınca yayınlanan “Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi”’nin (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod) 2021 Ağustos sayısı yayınlandı (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod/issue/64671). 

Derginin Ağustos 2021 Sayısının yayınlanması üzerine Merkez Müdürü ve Dergi Baş Editörü Prof.Dr.Taner BAYRAKTAROĞLU, üniversitemizin Obezite ve Diyabet Merkezi tarafından yayınlanan Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi’nin beşinci yılında ikinci sayısını okuyucularla buluşturmaktan duyduğu sevinci dile getirdi. Güncellenen yayıncılık etik ilkeleri ile TUBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından dizinlenmeye devam ederken uluslararası indeksler için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Özellikle, okuyucular, yazarlar ve bilim insanları tarafından dergideki yayınlara bilimsel atıfların artmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Derginin bu sayısında güncel literatüre katkıları ile aşağıdaki konularda değerli yazılar yer almaktadır.
 • Tip 1 Diyabetes Mellituslu Olguların Tanı Ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi
 • Sağlık Ekibinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Tip 2 Diyabet Riski,
 • Diyabetik Hastalarda Bütünlük Duygusunun Glisemik Kontrol Üzerine Etkisi,
 • Prediyabetik obezlerde α-Klotho, FGF-23 ve insülin direnci,
 • Menopoz dönemindeki diyabetik kadınlarda yaşam kalitesi parametreleri,
 • Tip 2 Diyabetli Bireylerin Beslenme Durumları ve Diyabete Yönelik Davranışları
 • Geriatrik Popülasyonunda SGLT2 İnhibitörü Kullanımı
 • Tip 2 Diyabetli Kadınlarda Kontrasepsiyon
 • Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Vücut Kütle İndeksi Artışı ve Boyun Biyomekanisi
 • COVID-19 ve Diyabet - Prevalans ve Prognoz
 • COVID-19 “Kapanma Sürecinin” Obez Hastaların Klinik ve Metabolik Parametreleri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
 • Covid-19 Pandemisinde Toplumun Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi: İstanbul Örneği
 • Diyabet Hastalarının Covid-19 Salgınıyla İlgili Endişelerinin Ve Bakım İhtiyaçları
 • Merkezi Yolla Enjekte Edilen Histamin ve Reseptör Antagonistlerinin, Sıçanların Yem, Su Alımı ve Vücut Ağırlıkları Üzerine Etkileri
 • Fazla Kilolu ve Obeziteden Etkilenmiş Bireylerde Yeme Davranışı ile Öğrenilmiş Çaresizlik
 • Akut Böbrek Hasarında Metformin ve Laktik Asidoz
Ayrıca derginin yayınlanmasında desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI’ya, yazılarını dergimizde yayınlatan yazarlara, yazıları titizlikle değerlendiren hakemlerimize, Danışma Kurulumuza, Türkçe ve İngilizce Dil Redaksiyon Kurulumuza, Biyoistatistik Danışmanlarımıza, Yayın Kurulumuza, Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığına ve yayınevimize Editörler Kurulumuz adına teşekkürlerini iletti.

01.09.2021

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin