Tıp Fakültesi Akreditasyonuyla İlgili Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Programı Güncellemesini Tamamladı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Tıp Fakültesi 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılında uygulanacak olan mezuniyet öncesi tıp eğitim programı güncelleme çalışmalarını akreditasyon sürecini göz önünde bulundurarak tamamladı ve “Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çerçeve Eğitim Programı Rehberi”ni hazırladı.

Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitim programının güncellenmesinde; ulusal ve uluslararası tıp eğitimi amaç ve hedefleri, öğrenci, öğretim elemanlarının geribildirimleri, TEPDAD’ın ülkemiz için belirlediği asgari standartlar, ulusal çerçeve eğitim programı-2014, Avrupa Üniversiteler Birliği ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun dış değerlendirme raporları dikkate alındı.

Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitim programının güncellenmesinin tamamlanması ve hazırlanan özdeğerlendirme raporunun Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)’a gönderildiğini belirten Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan yaptığı açıklamada; “Fakültemiz sağlık alanında hizmet sunmak için nitelikli tıp doktorları yetiştirmektedir. Bunun için 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan kalite odaklı çağdaş mezuniyet öncesi tıp eğitim programınının güncellemesi tamamlanarak rehber halinde basıldı. Yeni eğitim programı; Türkçe eğitim yapan, Avrupa Yüksek Öğretim alanı yaratmayı hedefleyen Bologna sürecinin benimsediği; araştırma içeren, milli değerleri olan, öğrenci hareketliliğini kapsayan ayrıca yükseköğretim yeterliliklerini içeren, ulusal çerçeve eğitim programına uygun, program değerlendirme sistemi olan bir programdır. Aynı zamanda program; öğrenci odaklı, probleme dayalı, entegre, topluma dayalı, seçmelilerin olduğu, sistematik çağdaş eğitim sistemini benimsemiştir. Ayrıca ülkemizde mezuniyet öncesi tıp eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştiren bir dernek olan Dünya Tıp Eğtimi Federayonunun onayladığı ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun tescillediği TEPDAD’ın ülkemiz için belirlediği asgari standartların karşılandığı bir eğitim programını içermektedir.

Üniversitemizin kalite odaklı eğitim misyonuna uygun olarak fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitiminin akreditasyon sürecinin başlatılmasında, eğitim programının güncellenmesinde, fakültenin nitelikli öğretim üyesinin ve derslik sayısının artırılmasında, mesleki beceri laboratuvarının kurulmasında ve maketlerin alınmasında, anatomi laboratuvarının maketlerinin yenilenmesinde,  yönergelerin hazırlanmasında, düzenlenmesinde ve desteklenmesinde, İbn-i Sina kampüsünün çevre düzenlenmesinde ve içerisinde kütüphaneninde bulunduğu 7/24 güvenlikli sosyal tesisin  hizmete girmesinde öncülük eden ve yoğun emek harcayan rektörümüz sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’e teşekkür ederim Ayrıca fakültenin yönergelerinin hazırlanmasında  emeği geçen Üniversitemiz eğitim komisyonu başkanı Prof. Dr. Haluk Güven ve komisyon üyelerine, senato üyelerine ve fakülte kurulu üyelerine, Prof Dr. V. Haktan Özaçmak, Prof. Dr. Şehmuz Ertop, Prof. Dr. Şükru Oğuz Özdamar koordinatörlüğünde emek yoğun çalışan  fakültenin eğitim ve kalite komisyonu üyelerine, yönergelerin hazırlanmasında ve eğitim programının güncellenmesinde emeği geçen başkoordinatör Prof. Dr. Erol Aktunç ve dönem koordinatörleri ve yardımcılarına,  Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayşe Semra Demir Akça, Doç. Dr. Murat Songür, Doç. Dr. Berrak Güven, eğitim rehberinin hazırlanmasında başkoordinatör yardımcısı Doç. Dr. Nihal Pişkin, eğitim programının Bologna sürecine uygun güncellenmesinde başkoordinatör yardımcısı Doç. Dr. Mutlu Yüksek ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Canan Külah, Özdeğerlendirme raporunun hazırlanmasında yogun olarak çalışan özdeğerlendirme çalışma gruplarına, tüm bu süreçlerde tecrübelerini ve katkılarını esirgemeyen önceki dekanlarımız Prof. Dr. N. Aydın Mungan ve Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu başta olmak üzere tüm öğretim üyelerine, öğrencilerimize, fakülte sekreteri Adnan Şanlı olmak üzere idari personelimize, ayrıca katkı sunan dış paydaşlarımıza teşekkür ederim”.

Fakültenin 2017-2018 Eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan eğitim programı üniversite senatosunda kabul edilerek fakültenin resmi web sitesi “http://tip.beun.edu.tr/mezuniyet-oncesi-tip-egitimi/6/donem-i-ii-iii-ogrenci-kilavuzu.html” de yayınlandı.

22.07.2017

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin