Tıp Fakültemiz Uzmanlık Öğrencilerine Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferruh N. Ayoğlu Tarafından Tez Yazımında Etik Sorunlar Başlıklı Seminer Verildi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Tıp Fakültemiz Uzmanlık öğrencilerine "Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı" kapsamı içinde 18/10/2019 tarihinde Dekanlık binası Dönem 1 amfisinde saat 12.30-14.00 arasında eğitim verildi. Açılış konuşmasında; uzmanlık öğrencilerimiz, Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hande Aydemir tarafından yeni güncellenen "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tez Yazım Kılavuzu", "Uzmanlık Tezi Savunma Tutanakları" ve "Uzmanlık Sınavı Tutanakları" hakkında bilgilendirildi. Sonrasında fakültemiz Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferruh N. Ayoğlu, tez yazımında karşılaşılabilen etik sorunları ve bu sorunları önleme yöntemlerini anlattı. Konuşmasında tez yazımı öncesinde etik kurula başvururken dikkat edilmesi gerekenleri ayrıntılı olarak vurgulayan Prof. Dr. Ferruh N. Ayoğlu çalışmaya katılan isimlerin belirlenmesi, isim sıralanması, çalışmaya sonradan isim eklenmesi veya çalışmadan isim çıkarılması konusunda da detaylı bilgi verdi. Ayrıca tez yazımı tamamlanmadan tezin yazıya döndürülmesinin veya tez konularının bölünmesin de sakıncalarından bahsetti.

18.10.2019

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin