Fakültemiz, Öğrencilerimizin Diplomalarında TÜRKİYE Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Logolarının Yer Alması Hakkını Kazandı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından aralarında Üniversitemizin ve Fakültemizin de yer aldığı toplam 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi. Böylelikle Fakültemiz öğrencilerimizin diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarının yer alması hakkını kazandı. Bu sayede mezun öğrencilerimizin "yurtdışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkânı artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde" kolaylık sağlanabilecektir. Aynı zamanda mezunlarımızın, yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak otomatik tanınması mümkün olacaktır. AB'de mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmelerini ya da istihdam olmalarını sağlanabilecektir. Lizbon antlaşması gereği akademik yeterliliklerin Avrupa'da ve Avrupa dışında tanınmasına imkân sağlanabilecektir

TYÇ Kurulu, ilgili tüm teknik çalışmaları yürütmek ve yeterliliklerin kalite güvencesini sağlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonluğunda Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere işçi ve işveren sendikaları, meslek örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşmaktadır. TYÇ, AYÇ ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan, ilk, orta ve yükseköğretim dahil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini ifade etmektedir

AYÇ ise, her tür yeterlilik için farklı ulusal yeterlilik çerçeveleri arasında bir tür çeviri aracı işlevi gören, sekiz seviyeli ve öğrenme kazanımlarına dayalı bir çerçeve olarak tanımlanmaktadır. Kişilerin diploma ve sertifikalarının şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve taşınabilirliğini arttırmaya yardımcı olmaktadır ve farklı ülke ve kurumların yeterliliklerinin karşılaştırılabilmesini sağlamaktadır

AB üye devletlerinin yanı sıra, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç (Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri), Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye (aday ülkeler), Bosna Hersek, Kosova (potansiyel adaylar) ve İsviçre olmak üzere 11 ülke AYÇ'nin uygulanmasına yönelik olarak çalışmaktadır

Fakültemizin de içinde bulunduğu AYÇ ile uyum sürecini tamamlamış olan TYÇ Kurulu tarafından akreditasyon çalışmaları tamamlanan diploma veren programlar, TYÇ Veri Tabanına işlenerek TYÇ ile AYÇ logosu kullanma hak kazanmaktadır

Fakültemizde kalite odaklı çalışmalarımız tüm iç ve dış paydaşlarımızın katkısıyla devam etmektedir. Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Murat Can da ilgili komisyonlarda görev alan ve var güçleriyle çalışan tüm öğretim üyelerimize ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya teşekkürlerini iletmiştir.24.12.2021

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin