Mezuniyet Sonrası Temel Uyum Kursu Çevrimiçi Ortamda Düzenlendi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, mezuniyet sonrası tıp eğitim programı kapsamında Tıpta Uzmanlık eğitimine başlayan araştırma görevlilerine yönelik bilgi, beceri ve profesyonellik yönlerini geliştirmeleri, kurumsal aidiyetlerinin gelişmesi ve disiplinler arası güçlendirilmesine yönelik 11.10.2021-15.10.2021 tarihleri arasında çevirimiçi ortamda ‘Mezuniyet Sonrası Temel Uyum Kursu’ düzenledi.
 
Kurs kapsamında Asiye Kılıçoğlu tarafından ‘Hastane Otomasyon Sistemi - SGK Faturalandırma’, Kadir Aydın tarafından ‘Hasta Dosyası Doldurulması, Reçete Yazılması, Konsültasyon İsteme Kuralları’, Dr. Öğr. Üyesi Mete Keçeci tarafından ‘İş Sağlığı Güvenliği Mesleki Kazalar ve Sonrasında İzlenecek Yol’, Yurdagül Altunay ve Ayşegül Salcı Keleş tarafından ‘Hastane Enfeksiyonları ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri’, Emin Kütükçü tarafından ‘Hasta Güvenliği’, Dr. Öğr. Üyesi Esra Acıman Demirel tarafından ‘Bilinç Durumu Değerlendirilmesi’, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Hocagil tarafından ‘Travmalı Hastaya Yaklaşım’, Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Hocagil tarafından ‘Acilde Hastaya Yaklaşım’, Prof. Dr. Berrak Güven tarafından ‘Klinik-Laboratuvar (Biyokimya) İlişkisi’, Prof. Dr. Füsun Cömert tarafından ‘Klinik-Laboratuvar (Mikrobiyoloji) İlişkisi’, Prof. Dr. Banu Doğan Gün tarafından ‘Klinik-Laboratuvar (Patoloji) İlişkisi’, Prof. Dr. Bilgin Kadri Arıbaş tarafından ‘Klinik-Laboratuvar (Radyoloji) İlişkisi’, Doç. Dr. Mustafa Umut Somuncu tarafından ‘EKG Değerlendirme’, Doç. Dr. Bülent Altınsoy tarafından ‘Akciğer Grafisi Değerlendirme’ ve Prof. Dr. Hilal Ayoğlu tarafından ‘Temel ve İleri Yaşam Desteği, KPR ve Havayolu Yönetimi’ konuları anlatıldı. Sunumların sonunda katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı. Kursun sonunda konuşmacılar ve katılımcılar için hazırlanan teşekkür ve katılım belgeleri ilgililere iletildi.

19.10.2021

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin