Mezuniyet Sonrası İleri Uyum Kursu Çevrimiçi Ortamda Düzenlendi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitim Programı kapsamında Tıpta Uzmanlık eğitimine başlayan araştırma görevlilerine yönelik bilgi, beceri ve profesyonellik yönlerini geliştirmeleri, kurumsal aidiyetlerinin gelişmesi ve disiplinler arası güçlendirilmesine yönelik 08.11.2021-12.11.2021 tarihleri arasında çevirimiçi ortamda ‘Mezuniyet Sonrası İleri Uyum Kursu’ düzenledi.
 
Kurs kapsamında Prof. Dr. Eksal Kargı tarafından ‘Tıbbi Fotoğrafçılık ve Video Çekimi’, Doç. Dr. Zehra Safi Öz tarafından ‘İletişim Becerileri’, Öğr. Gör. İbrahim Kerem Ertem tarafından ‘Tıpta Mobbing Tartışması’, Prof. Dr. Levent Atik tarafından ‘Hasta İle İletişim’, Prof. Dr. Ülkü Özmen tarafından ‘Etkili Sunum Teknikleri’, Prof. Dr. Günnur Özbakış Dengiz tarafından ‘Etik Kurullar ve Tez Yazımı’, Prof. Dr. Meryem Akpolat Ferah tarafından ‘Burs Olanakları, Fonlar, Proje Yazımı’, Öğr. Gör. Lütfi İbrahim Kadem tarafından ‘Sağlık Hukuku ve Malpraktis’, Doç. Dr. Murat Songür tarafından ‘Araştırma Metodolojisi’, Prof. Dr. Mete Alpaslan tarafından ‘EKG Değerlendirmesi’ ve Dr. Öğr. Üyesi M.Çağatay Büyükuysal tarafından ‘Temel Biyoistatistik’ konuları anlatıldı. Sunumların sonunda katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı. Kursun sonunda konuşmacılar ve katılımcılar için hazırlanan teşekkür ve katılım belgeleri ilgililere iletildi.

16.11.2021

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin