Fakültemiz Uzmanlık Öğrencilerine Yönelik Mezuniyet Sonrası Temel Uyum Kursu Düzenlendi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Fakültemiz "Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu" tarafından Uzmanlık Öğrencilerimize yönelik düzenlenen "Mezuniyet Sonrası Temel Uyum Kursu" 08/07/2020-16/07/2020 tarihleri arasında Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Hande Aydemir’in gözetiminde yapıldı. COVID-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen kurs digital ortamdan (zoom üzerinden) düzenlendi. Farklı anabilim dallarında öğrenimine devam eden toplam 80 uzmanlık öğrencisinin katılımıyla tamamlanan kursta Fakültemiz Başhekim yardımcısı Prof. Dr. Aykut Barut,  hastane otomasyon sistemi, SGK faturalandırma,  hasta dosyası doldurma, konsültasyon isteme kuralları konusunda öğrencilere genel bilgiler verirken, Başhemşiremiz Vildan Kalkan Akyüz hasta güvenliğini anlattı. Aile Hekimliği A.D Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nejat Demircan,  sağlık güvenliği, mesleki kazalar ve sonrasında izlenecek yol konularında öğrencileri bilgilendirdi. Hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon kontrol önlemleri, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emre Horuz tarafından anlatıldı. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Esra Acıman Demirel hastalarda bilinç durumunun değerlendirilmesi hakkında bilgiler verdi. Travmalı hastaya ve acilde hastaya yaklaşım konuları hakkında Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyelerimiz Dr. Öğretim Üyesi Hilal Hocagil ve Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Hocagil öğrencilerimizi bilgilendirdi. Klinik-Biyokimya ilişkisi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berrak Güven tarafından, Klinik Mikrobiyoloji ilişkisi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Cömert tarafından, Klinik-Patololoji ilişkisi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Doğan Gün tarafından, Klinik-Radyoloji ilişkisi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Kadri Arıbaş tarafından anlatıldı. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Gamze Küçükosman, temel ve ileri yaşam desteğİ, kardiyopulmoner resusitasyon ve hava yolu desteği hakkında bilgi verirken, akciğer grafisi değerlendirme Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Altınsoy tarafından, EKG değerlendirmesi de Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Umut Somuncu tarafından anlatıldı. Öğretim üyelerine teşekkür belgeleri ve öğrencilerimize katılım belgeleri de kurs sonrasında iletildi.

28.07.2020

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin