Dönem 3 Öğrencilerimiz Kanıta Dayalı Tıp Kapsamında Çalışmalarının Özetlerini Sundular

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Dekanlığımızın desteğiyle, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde gerçekleştirilen kanıta dayalı tıp kapsamında 206 sayıda Dönem 3 öğrencimiz sorumlu öğretim üyeleriyle planladıkları ve yürüttükleri çalışmalarını tamamladı. Sunumların moderatörlüğünü Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Kanıta Dayalı Tıp sorumlu öğretim üyesi Prof. Dr. Ferruh Ayoğlu yaptı.

Tıp eğitiminin sağlık alanındaki mitler üzerindeki etkisi, tıp öğrencilerinde sigara kullanımı, beslenme alışkanlıkları ve uyku düzeninin stres dönemlerinde değişimi, tıp öğrencilerinin şiddet görme korkusu ve hekimlik mesleğine yönelik tutumlarına karşı etkisi, preklinik tıp öğrencilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili bilinç düzeylerinin değerlendirilmesi gibi 15 adet güncel konulu araştırma, sorumlu öğretim üyesi gözetiminde yapıldı.   

Bu çalışmalar özet şeklinde Dönem üç amfisinde öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin katılımıyla sunuldu. Her sunuma 10 dakika kadar tartışma için süre verildi. Bu sürede diğer öğretim üyelerinin çalışma ile ilgili görüşlerinden ve katkılarından faydalanıldı, ayrıca  merak ettikleri sorular öğrencilerimiz tarafından cevaplandırıldı. Bu çalışmaların 7 tanesi 20 Haziran 2022 tarihinde, 8 tanesi de 21 Haziran 2022 tarihinde sunuldu.

Sunumların sonunda yaptığı konuşmada Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Murat Can, çalışmalardan sorumlu olan öğretim üyelerine,  kanıta dayalı tıptan sorumlu öğretim üyemiz Prof. Dr. Ferruh Ayoğlu’na bu süreçteki emeklerinden dolayı teşekkür edip belgelerini sundu.

Ayrıca bu çalışmaların fakültemizin dergisi olan Batı Karadeniz Tıp Dergisi’nde basılması için emek harcayan dergi editörü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu’na ve yayın kurulu üyelerine,  tüm bu süreçlerin başarılı bir şekilde yürümesini sağlayan Mezuniyet Öncesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Hande Aydemir’e teşekkürlerini iletti. 

Tüm Dönem 3 öğrencileri, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde bilimsel bir çalışmanın tüm aşamalarını yürüttüler ve çalışmalarını başarıyla sonlandırdılar

Aşağıdaki tabloda sunulan tüm çalışmalar ve sorumlu öğretim üyeleri yer almaktadır: 

  
20 HAZİRAN 2022 TARİHLİ SUNUMLAR

SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

ÇALIŞMA BAŞLIĞI

Dr. Öğr. Üyesi Esra Acıman Demirel

Tıp Eğitiminin Sağlık Alanındaki Mitler Üzerindeki Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Bilici

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Memnuniyet ve Mezuniyet sonrası kariyer planlaması

 

Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Ekemen

ZBEÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Kullanımı, Beslenme Alışkanlıkları ve Uyku Düzeninin Stres Dönemlerinde Değişimi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Tomruk Erdem

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şiddet Görme Korkusu ve hekimlik mesleğine yönelik tutumlarına karşı etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Ergin Bilgin

Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Burun Estetiği Ameliyatlarına Yaklaşımın Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Ertop Doğan

Üniversite öğrencilerinin akne ve ekne tedavisi ile ilgili bilgi tutum, davranışlarının araştırılması ve sosyal medyanın rolünün değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Anıl Turhan Çakır

Preklinik Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ile ilgili bilinç düzeylerinin değerlendirilmesi

21 HAZİRAN 2022 TARİHLİ SUNUMLAR

SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

ÇALIŞMA BAŞLIĞI

Dr. Öğr. Üyesi Vildan Çakır Kardeş

Tıp Fakültesi öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı ile yeme tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Doç. Dr. Demet Hacıseyitoğlu

COVID-19 Pandemisinin M. Tuberculosis’in ilaç direnci üzerine etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Baytar

ZBEÜ Sağlık alanındaeğitim alan öğrencilerin akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Güray Ceylan

Hemodiyaliz Hastalarında idrar yolu enfeksiyonu risk faktörleri, etken patojenler ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Naile Eriş Güdül

Tikagrelor yüklemesi yapılan akut koroner sendromlu hastalarda bir yıllık mortalitede fragmante QRS kompleksinin prediktif değeri

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Hocagil

COVID-19 ve sağlık okur-yazarlığı ilişkisi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ozan Çakır

Preklinik Tıp Fakültesi Öğrencilerinde geçmişte Özel Lise veya Devlet Lisesinde Eğitim Almış Olmanın Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Sakin Tekin

Yurtta ve Evde Kalan ZBEÜ Tıp Fakültesi Preklinik Öğrencilerinin Uyku Düzenleri, Beslenme Alışkanlıkları, Öz disiplinleri, ders başarıları, sosyal çevre ve öğrenme ortamları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

 

22.06.2022

 

 

 

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin