Ders Programlarımızın Doğrultusunda Uçep 2020 Semptom/bulgu/durum ve Çekirdek Hastalıkların Güncellenmesi Çalışmalarının Geri Bildirimi Yapıldı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Tüm dönemlerimize ait ders programlarımızda yer alan Semptom/Bulgu/Durum ve Çekirdek Hastalıkların genel tablolarını oluşturma çalışmalarımız başladığından bununla ilişkili ilk bilgilendirme toplantısı Fakültemizin Temel Tıp Anabilim Dalları öğretim üyeleriyle 11 Kasım 2021 tarihinde Dönem 1 amfisinde saat 14:00’da yapıldı. Toplantının açılışını ve bilgilendirme sunumunu Fakültemiz Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu Başkanı ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hande Aydemir yaptı. Katılan tüm öğretim üyelerine UÇEP 2020 içerisinde yer alan semptom/bulgu/durum ve çekirdek hastalıklar tablosunu hatırlatmak amacıyla yeniden anlattı. Daha öncesinde ders programlarının güncellemeleri UÇEP 2020’ye göre yapıldığından öncelikle bununla ilgili tüm bölümlerin geri bildirimleri aldı. Yeni yapacakları çalışmayla amaçlarının her bir semptom/bulgu/durumun ve çekirdek hastalığın hangi anabilim dalları tarafından, hangi dönemde, hangi kurulda, hangi stajda, kaç kez anlatıldığının ve eğer varsa anlatılmayan semptom bulgu/durum ve çekirdek hastalıkların da belirlenmesi olduğunu belirtti. Katılan öğretim üyelerinin sorularının cevaplanmasıyla ve Prof. Dr. Hande Aydemir’in katılımcı öğretim üyelerine verecekleri destek ve bu konuda yapacakları çalışmalardan ötürü teşekkürlerini iletmesiyle ilk toplantı başarıyla tamamlandı.

12.11.2021

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin