“Batı Karadeniz Aile Hekimliği Günleri” Etkinliği Gerçekleştirildi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Batı Karadeniz Aile Hekimliği Günleri” 15-16 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından mezuniyet sonrası tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişim eğitimi kapsamında Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından 15-16 Aralık 2017 tarihlerinde “Batı Karadeniz Aile Hekimliği Günleri”nin ilk toplantısı, düzenleme kurulu üyeleri Prof. Dr. Nejat DEMİRCAN, Prof. Dr. Erol AKTUNÇ, Doç. Dr. Ayşe Semra DEMİR AKÇA ve Yrd. Doç. Dr. Günter DİLSİZ tarafından gerçekleştirildi.

Toplantının açılışına Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr Ali BORAZAN, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre BODRUMLU, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim ÇELİK, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan BAKKAL, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Didem ADAHAN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sabahat GÜCÜK, Düzce üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Işık SÖNMEZ, fakültemiz öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali BORAZAN konuşmasında, Tıp Fakültesi olarak kalite odaklı mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminin yanında sürekli mesleki gelişim kapsamında topluma sağlık hizmeti sunanların da bilgilerini güncellemeleri ve gelişmeleri takip etmelerinin önemini vurguladı. Bölgede aynı alanda hizmet edenlerin daha sık bir araya gelmelerini sağlamak için düzenlenen bu toplantının verimli geçmesini temenni ederek, ilk kez düzenlenen bu toplantının her yıl tekrarlamasını diledi. Prof. BORAZAN, Toplantının düzenlenmesinde katkıları olan rektör vekilimiz Prof. Dr. Ali AZAR başta olmak üzere emeği geçen tüm öğretim üyelerine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Düzenleme kurulu adına Prof. Dr. Nejat DEMİRCAN konuşmasında toplantının amacının, topluma aile hekimliği alanında verilen eğitimin ve sağlık hizmetinin kalitesinin güncel bilgiler ışığında arttırılması olduğuna dikkat çekti.

Toplantıda üriner sistem enfeksiyonlarının güncel tanı ve tedavi yöntemleri, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarlarında 2017 yılının ilk altı ayında üretilen mikroorganizmaların direnç profillerinin değerlendirilmesi, spor faaliyetlerinin yapılabilmesi için verilen sağlık raporlarında dikkat edilmesi gereken noktalar, sağlıklı aile içi iletişim, meme kanseri taramasında mamografinin önemi, birinci basamakta sigara bırakma yaklaşımları ve meditasyonun etki mekanizması konularında sunumlar yapılarak konuşmacı ve katılımcıların bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları, güncel yaklaşımlar hakkında kendilerini yenilemeleri sağlandı.

Bilimsel program sonrasında yapılan değerlendirmede, programın hedefe ulaştığı, sonraki toplantılarda Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan üniversitelerin yanında, diğer bölgelerde yer alan Üniversitelerin katılımın da önem arz ettiği konularında görüş birliğine varıldı. Toplantı,  katılımcılara Tıp Fakültesi dekanlığı tarafından teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve il dışından gelen misafirlere şehrin önemli doğal güzelliklerinin gezdirilmesi ile sona erdi.

19.12.2017

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin