Tebrik Mesajı / En İyi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

Küçült Yazı Tipi Büyüt

"Baştan Klinik Aksilla Pozitif Hastalarda Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Sentinel Lenf Nodu Uygulanan Hastalarda Lokal ve Genel Sağkalım Çok Merkezli MF-18-02" başlıklı çalışması 17-20 Ekim 2019 tarihinde Antalya’da düzenlenen 15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’nde en iyi sözel bildiri birincilik ödülünü aldı. Tıp Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


23.10.2019

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin