Tebrik Mesajı / En İyi Sözel Bildiri İkincilik Ödülü

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Tıp Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak ve Prof. Dr. Ali Uğur Emre’nin, Uzmanlık Öğrencimiz Dr. Buzkan Aktuğ’un, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Engin’in, Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Bahadır’ın, Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çağlar’ın ve Radyasyon Onkolojisi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Özlem Elmas’ın "İntraoperatif Ultrasonografi Rehberlikli Onkoplastik Cerrahi: Marjin Değerlendirmesi ve Selektif Kavite Örneklenmesi" başlıklı ortak çalışması  17-20 Ekim 2019 tarihinde Antalya’da düzenlenen 15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’nde  en iyi sözel bildiri ikincilik ödülünü aldı. Tüm öğretim üyelerimizi ve uzmanlık öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


23.10.2019

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin