Duyuru

Küçült Yazı Tipi Büyüt

30/11/2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan “ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ üniversitemiz senatosunca kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu yönergeye göre;

(1)Üniversite Senatosu’nun 01.06.2017 tarih 2017/13-47 sayılı kararı ile kabul edilen Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Üniversite Senatosu’nun 01.06.2017 tarih 2017/13-48 sayılı kararı ile kabul edilen Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) Üniversite Senatosu’nun 01.06.2017 tarih 2017/13-49 sayılı kararı ile kabul edilen Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnlük Öğrencilerinin Eğitim ve Öğretimi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) Üniversite Senatosu’nun 01.06.2017 tarih 2017/13-50 sayılı kararı ile kabul edilen Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Tıp Bilimleri Öğrencilerinin Staj Eğitim ve Öğretimi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca;

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR YÖNERGESİ’ de üniversitemiz senatosunca kabul edilerek yürüklüğe girmiştir.

Her iki yönergenin fakültemiz öğrenci ve öğretim elemanlarına hayırlı olmasını dilerim.

Yönergenin hazırlanmasında ve yayınlanmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personele, fakülte kurulu üyelerine, rektörlük eğitim komisyonu üyelerine ve rektörümüz sayın Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI’ya  teşekkür ederim.

 

Tıp Fakültesi Dekanlığı

04.01.2019

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin