Akademik Teşvik Duyurusu

Küçült Yazı Tipi Büyüt

“İstenen Belgeler”: Puanlama yapılacak faaliyet ve alt faaliyetler için “İstenen Belgeler” formundaki belgeler, aynı formdaki açıklamalar dikkate alınarak eksiksiz bir şekilde Başvuru Dosyasına eklenecektir.
 
“İçindekiler Formu”: Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları ve Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’nun kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş olan “İçindekiler Formu” doldurularak Başvuru Dosyasının en üstüne konacaktır. Bu form istenildiği kadar genişletilebilecektir.
 
 
“Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı”: Bu form doldurulacak, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu’na imzalatılacaktır.
 
“Değerlendirme Tabloları”: Başvuru yapacak her bir öğretim üyesi ve elemanı, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanıp imzalanmış “Değerlendirme Tabloları” formunu kendi dosyasına eklemeyi unutmamalıdır.
 
“Ak. Teş. Öd. Bşv. ve Değ. Takvimi”: Başvuru yapacak öğretim üyesi ve elemanlarının, ilan edilen “Takvim” dâhilinde işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir.
 
 
 
 
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları için:
 
“Değerlendirme Tabloları”: Bu formdaki ilk tablo, başvuru yapan bütün öğretim üyesi ve elemanlarının ilgili bilgilerini ve değerlendirme sonrası puanlarını içerecektir.
 
İkinci tablo ise sadece, eksiği bulunan ve kendisine eksiğini gidermesi için süre verilmesine rağmen bu eksiğini gidermeyen öğretim elemanları için doldurulacaktır. Eksikliklerin gerekçeleri, “İçindekiler Formu”nda yer alan numaralar belirtilerek yazılacaktır.
 
“Değerlendirme Tabloları” formuna istenildiği kadar ilave satır eklenebilecektir. Bu formdaki bütün sayfalar Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından paraflanacaktır.
 
Dekanlar/Müdürler için:
 
“Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı”, dekan/müdür tarafından onaylanarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na (Rektörlüğe), ilan edilen takvime uygun olarak gönderilir.
 
Genel Not: Başvuru yapacak öğretim üyesi ve elemanları ile Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının, başvuru ve değerlendirme için gerekli bütün formları ve belgeleri elektronik ortamda hazırlayarak çıktı almaları gerekmektedir. Ayrıca, doldurulacak formların formatında değişiklik yapılmamalıdır.


29.12.2021

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin