2021 Yılı II. Dönem Proje Çağrısı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nce 2021 yılında Lisans üstü Öğrenim ve araştırma projeleri ile Bağımsız Araştırma Projelerine destek verilecektir. Proje başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerimiz II. Dönem başvurularını 01/09/2021–30/09/2021 tarihleri arasında “ZBEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi” çerçevesinde BAP otomasyonu yazılımı yoluyla yapacaklardır.
 
Otomasyon sisteminde ilgili birimlerin Dekan ve/veya Müdürlerinin BAP otomasyonu yazılım sistemi üzerinden gelen proje başvurularını değerlendirmek üzere sistemden üç (3) dış uzman ataması yapması ve gelecek olan uzman görüşleriyle birlikte 22/10/2021 tarihi mesai bitimine kadar Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne BAP otomasyonu yazılımı yoluyla iletmeleri gerekmektedir.
 
Bu çağrı kapsamında 2021 yılı için Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projelerine verilecek azami destek miktarı;
 
Yüksek Lisans Projeleri için 15.000,00.-TL’dir. Projede bursiyer çalıştırılması (Yüksek lisans tez öğrencisi) durumunda bursiyere en fazla 12 ay süresince aylık 750,00.-TL’ye kadar burs verilecek olup; SGK’ya yapılacak olan ödeme tutarı da verilecek olan burs miktarına dahildir. Bu burs miktarı proje başvuru formunda 05.4. bursiyer ödemeleri kaleminde belirtilmeli ve proje bütçesine eklenerek toplam proje bütçesi oluşturulmalıdır. Projede bursiyer çalıştırılmaması durumunda proje bütçesi belirtilen 15.000,00.-TL’yi aşmamalıdır.
 
Doktora Projelerine verilecek azami destek miktarı 30.000,00.-TL’dir. Projede bursiyer çalıştırılması (Doktora tez öğrencisi) durumunda bursiyere en fazla 24 ay süresince aylık 1.500,00.-TL’ye kadar burs verilecek olup; SGK’ya yapılacak olan ödeme tutarı da verilecek olan burs miktarına dahildir. Bu burs miktarı proje başvuru formunda 05.4. bursiyer ödemeleri kaleminde belirtilmeli ve proje bütçesine eklenerek toplam proje bütçesi oluşturulmalıdır. Projede bursiyer çalıştırılmaması durumunda proje bütçesi belirtilen 30.000,00.-TL’yi aşmamalıdır.
 
Lisansüsütü programı olmayan birimlerdeki öğretim üyelerimiz ve lisansüstü programı olan birimlerimizdeki lisansüstü öğrenci danışmanlığı bulunmayan öğretim üyelerimize bağımsız araştırma projeleri için 15.000,00.-TL’ye kadar destek verilecektir.
 
Bilimsel Araştırma projeleri birimine sunulacak olan araştırma projelerinde; öncelikle doğrudan Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı'nı barındıran yatırım havzası Filyos Vadisi Projesi ile ilgili olan ve Filyos Endüstri Bölgesinin Zonguldak ve Filyos’un sosyal, ekonomik, kültürel, sanat, sağlık, eğitim, turizm, sanayi, tarım, ulaşım-altyapı, enerji-çevre vb. alanlarda etkisini belirlemeye, filyos projesi ile ilgili olarak sorunlara çözümler üretmeye, mevcut durumu iyileştirmeye, yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesine, ilimizin ve Filyosun değerlerini öne çıkarmaya yönelik araştırma projelerine (alt yapı, çok disiplinli araştırma, Kamu-özel-sanayi işbirliği, katılımlı araştırma) destek verilecektir. 
 
Yurtdışı Etkinliklere Katılımı Destekleme Projesi kapsamında etkinliğe fiilen katılım durumunda; Yurtdışı Sözlü Bildiri için destek verilecek ülkeler 6 (Altı) gruba (EK) ayrılmış olup; Birinci gruptaki ülkeler için 3.500,00.-TL, İkinci gruptaki ülkeler için 4.000,00.-TL, Üçüncü gruptaki ülkeler için 4.500,00.-TL, Dördüncü gruptaki ülkeler için 5.000,00.-TL, Beşinci gruptaki ülkeler için 5.500,00.-TL ve Altıncı gruptaki ülkeler için 6.500,00.-TL’ye kadar, Yurtdışı Poster sunumu için destek verilecek ülkeler; Üçüncü gruptaki ülkeler için 1.500,00.-TL ve Altıncı gruptaki ülkeler için 2.500,00.-TL’ye kadar destek verilecektir.
 
Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde tamamı çevrimiçi katılımlı olarak gerçekleştirilecek yurtdışı etkinlerde, ZBEÜ Yurtdışı Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi’ndeki katılım şartlarını ve kriterlerini sağlamak şartıyla video konferans sistemi ile elektronik ortamda çevrimiçi yapılacak sözlü bildirilere destek verilecektir. Başka bir kurumdan destek alınmadığına dair yazılı beyan edilmesi şartı ile, ülkelerin yer aldığı gruplara göre belirlenen destek miktarlarına kadar sadece etkinlik kayıt ücreti desteği verilecektir.
 
Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Proje önerileri için TÜBİTAK’ın desteklediği miktara kadar destek verilmesine, bu Destek Projelerine başvurularda proje çağrı dönemi bulunmamakta, öğretim üyelerimiz tarafından yıl içinde başvuru yapılabilmektedir.
 
Proje önerilerinin hazırlanmasında Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları (https://bap.beun.edu.tr/Dosyalar/L62337.pdf)’nın dikkate alınması gerekir.
 
Eksik belge (etik kurulu raporları da dahil) ile yapılan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

02.09.2021

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin