Topluma Dayalı Tıp

Topluma Dayalı Tıp

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları içerisinde yer alan Topluma Dayalı Eğitim ve Topluma Yönelik Eğitim Fakültemiz tarafından da tüm devrelerde benimsenmektedir ve geliştirilmektedir

Topluma dayalı eğitim, öğrenme etkinliklerinin toplum içinde yürütüldüğü, sadece öğrencilerin değil, aynı zamanda eğiticilerin, toplum bireylerinin ve farklı sektör temsilcilerinin eğitim deneyimlerine aktif olarak katıldığı eğitim yaklaşımıdır. Bu şekildeki eğitimde toplumdan en geniş şekilde yararlanılır.

Topluma yönelik eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla her yıl eğitim programımız, toplumun öncelikli, sık görülen ve önemli sağlık sorunları ve gereksinimleri dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Klinik Dönem Öncesinde Temel Tıp Bilimleri Devresinde birinci sınıf öğrencilerimiz 12 saatlik "Topluma Dayalı Tıp Uygulamaları" kapsamında sorumlu öğretim üyesi tarafından küçük gruplara ayrılarak 1. basamak sağlık merkezlerinde gözlemci olarak yer alırlar.

Öğrenciler gözlemci olarak yer aldıkları Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) ulaşımı, hizmet verdiği nüfus sayısı, aile hekimi ile birlikte görev yapan yardımcı sağlık personellerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi edinirler. Ayrıca bu merkezlerin çalışma saatlerini,  gezici olup olmadığını, fiziki ve teknik koşullarını, takip ettikleri özel hasta gruplarını (gebe-bebek-lohusa vs), bağışıklık programlarını bu süreçte öğrenirler. Programın bitiminde sorumlu öğretim üyeleriyle birlikte geri bildirim formlarını doldururlar.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin