Seçmeli dersler

Alan İçi Seçmeli Ders Tanıtım

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Alan İçi(Mesleki) Seçmeli Ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan, mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilerek alınması ve başarılı olunması gereken derslerdir

Seçmeli Dersler Komisyonu: Komisyon en az üç öğretim üyesinden oluşur. Eğitim komisyonu başkanına bağlı olarak çalışır. Görevlendirmeler dekan tarafından yapılır. Görev süresi bir yıldır.

Eğitim-öğretim yılının başında mesleki seçmeli ve alan dışı seçmeli derslerin planlanmasından, uygulanmasından, değerlendirilmesinden ve değerlendirme sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden sorumludur.

SEÇMELİ DERSLER KOMİSYON BAŞKANI:

Doç. Dr. Ayşe Semra DEMİR AKCA

SEÇMELİ DERSLER KOMİSYON ÜYELERİ:

Prof. Dr. Meryem AKPOLAT FERAH

Doç. Dr. Zehra SAFİ ÖZ

RAPORTÖR

Ayşe BAŞARSLAN

Fatih SIBIÇ

 

Formu Word formatında indirmek için tıklayınız. 


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin