Seçmeli dersler

Alan Dışı Seçmeli Ders Tanıtım

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Alan Dışı Seçmeli Ders: Alan Dışı Serbest Seçmeli Ders: Öğrencinin kendi lisans programı dışındaki programlardan bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak için danışmanın onayı ile alması gereken derslerdir

Seçmeli Dersler Komisyonu: Komisyon en az üç öğretim üyesinden oluşur. Eğitim komisyonu başkanına bağlı olarak çalışır. Görevlendirmeler dekan tarafından yapılır. Görev süresi bir yıldır.

Eğitim-öğretim yılının başında mesleki seçmeli ve alan dışı seçmeli derslerin planlanmasından, uygulanmasından, değerlendirilmesinden ve değerlendirme sonuçlarına göre öneriler geliştirilmesinden sorumludur.

SEÇMELİ DERSLER KOMİSYON BAŞKANI:
Doç. Dr. Ayşe Semra DEMİR AKCA

SEÇMELİ DERSLER KOMİSYON ÜYELERİ:
Prof. Dr. Meryem AKPOLAT FERAH
Doç. Dr. Zehra SAFİ ÖZ

RAPORTÖR
Ayşe BAŞARSLAN
Fatih SIBIÇ

Formu Word formatında indirmek için tıklayınız. 


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin