Üniversitemiz “Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi- Turkısh Journal Of Diabetes And Obesity” Dergisinin 2021 Yılı Aralık Sayısı Yayınlandı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafınca yayınlanan Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi’nin (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod)  2021 Aralık sayısı (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod/issue/67604)  yayınlandı.

Baş Editörü Prof.Dr.Taner BAYRAKTAROĞLU, Derginin yayınlanan sayısı ile ilgili şunları ifade etti: “COVID-19 pandemisinde obezite ve diyabet hastalıklarının önemi giderek artmıştır. Araştırmacıların bu hastalıklara dair ortaya çıkardığı araştırma sonuçlarını sizlere ulaştırmak ve literatür hafızasına kazandırmaktan memnunuz. Dergimizin bu sayısında güncel literatüre katkılarıyla değerli 17 makale okuyacaksınız. Bu sayıdaki yazıların konularını sizlerle paylaşmak istiyorum;

-          Erişkin Tip Diyabetik Hastalara Bakım Verenlerin Diyabetle İlgili Farkındalıkları

-          Prekonsepsiyonel, Gebelik Ve Postpartum Döngüde Maternal Obezite

-          Hipotiroidizmlilerde ateroskleroz göstergesi Serum kalp tipi Yağ asidi bağlayıcı protein seviyeleri

-          Diyabetiklerde Vitamin D eksikliği ve mikroalbuminüri

-          Covid-19 Ve Diyabet ilaçları

-          Popüler Diyet Uygulama, Beslenme Okuryazarlığı Ve Beden Kütle İndeksi

-          Ratlarda Curcumin’in fruktozla indüklenen metabolik sendrom modeline etkisi

-          Gestasyonel Diyabetli ve Diyabet Olmayan Gebelerde Tiroid Fonksiyon Testleri

-          Deneysel Diyabetin Serebellar Creb / Bdnf Yolağı Ve Motor Fonksiyona Etkisi

-          Yağların Tat Duyusunun Obezite İle İlişkisi

-          Tip 1 Diyabetli Kardeşi Olan Sağlıklı Çocukların Davranışları

-          Tip 1 Diyabetli Çocuk/Ergenlerin Beslenme Alışkanlıkları

-          Laparoskopik Gastrektomide hyosin-bromid kullanımı ile çıkarılan mide hacmi

-          Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Materyallerinde Histopatolojik İncelenme

-          Tip 2 diyabetiklerde insülin tedavisine başlama

Dergimizin yayınlanmasında desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Sayın Prof.Dr.Mustafa ÇUFALI’ya, yazılarını dergimizde özellikli çalışmalarını yayınlatan yazarlara, yazıları titizlikle değerlendiren hakemlerimize,  Danışma Kurulumuza,  Türkçe ve İngilizce Dil Redaksiyon Kurulumuza, Biyoistatistik Danışmanlarımıza, Yayın Kurulumuza, Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığına veyayınevimize Editörler Kurulumuz adına teşekkür ederim.”

Dergi Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod

2021 Aralık Sayısı: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudod/issue/67604

2021 Aralık Tam Sayı-pdf: https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/67604

31.12.2021

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin