Genel Bilgiler

Tarihçe

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) 1992 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla kurulmuş ve 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6287 sayılı kanunun 18 nci maddesi uyarınca ismi Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Üniversitenin kurulması sonrasında bölge ihtiyaçları değerlendirilerek Üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması için gerekli girişimlere başlanmış ve Tıp Fakültesi 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuştur.

Tıp Fakültesi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi. içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Sağlık Yüksek Okulu, Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezininde bulunduğu Zonguldak – Ereğli karayolunun 8. km’ sinde, Batı Karadenizin olağanüstü doğal güzelliği içinde konuşlanmış tam bir sağlık kampüsü olan “İbn-i Sina Kampüsü”nde yer almaktadır.

2000-2001 eğitim-öğretim döneminde Yüksek Öğretim Kurulu onayı ile mezuniyet öncesi ve çeşitli anabilim dallarında mezuniyet sonrası tıp eğitimine başlanmıştır. İlk mezunlarını 2005-2006 eğitim-öğretim yılında vermiş olan Tıp Fakültesi halen Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerine bağlı 44 Anabilim dalı ve 15 Bilim dalı ile mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi, araştırma ve sağlık alanında bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile hizmet vermektedir. Haziran 2020 itibarıyla 60 profesör, 19 doçent, 58 doktor öğretim üyesi, 2 uzman tabip, 223 araştırma görevlisi, toplam 360 akademik personel görev yapmaktadır. Tıp fakültesi bugüne kadar 811 “Tıp Doktoru”, ve 513 ”Uzman Hekim yetişmiştir.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 2000 yılında hizmet vermeye başlamış olup mevcut haliyle fiziki olarak yaklaşık 60.000 m2 kapalı alan sağlayan 5 bloktan oluşmuş bir yapı kompleksinde konuşlanmıştır. Bünyesinde yaklaşık 1700 çalışanı ile sadece bölge insanına 3. basamak sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp bölgenin ekonomik hayatına ciddi anlamda canlılık da getirmektedir. Hizmete girdiği dönemde 70 yatak kapasitesi olan Merkez, halen 55’i günü birlik, 76’sı 3. basamak olmak üzere 80 yoğun bakım ve 474 yataklı servis olmak üzere toplam 609 yatak kapasitesi ve 14 ameliyathane ile hizmet vermektedir. Toplam 8 adet yoğun bakımda (Dahili, Cerrahi, Yeni Doğan, Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi) 80 yatakla verilen yoğun bakım hizmeti önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Merkezimizde yılda yaklaşık 380.000 hastaya ayaktan, 67.000 hastaya günübirlik yatış dahil, yatarak tedavi uygulanmaktadır.

Kuruluşundan itibaren  yapılanma açısından ideal bir yol izlenmiş; fiziki koşulların geliştirilmesi ile birlikte yetişmiş insan gücü ve ekipman temini eşgüdümlü olarak yürütülmüştür. Bunun sonucu olarak kısa zamanda kalite odaklı eğitim, araştırma ve hizmet alanında gelinen noktada daha şimdiden birçok örnek Tıp Fakültesine eşdeğer olabilmenin haklı gururu yaşanmaktadır.

Misyonumuz, Ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında kalite odaklı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sağlık hizmetleri sunan, kurumsal temel değerlere sahip, topluma sağladığı katkı faaliyetleri ile öne çıkan, kurum olarak yönetim sistemini nitelik, nicelik olarak devamlı geliştiren ve etkin, verimli, rekabetçi, girişimci ve paylaşımcı özellikleriyle önde gelen bir fakülte olmaktır.

Vizyonumuz, Çağdaş nitelikte tıp eğitimi, araştırma, sağlık hizmeti sunmak, ulusal ve uluslararası ölçekte saygın tıp fakülteleri arasında yer almaktır.

Temel Değerlerimiz, Mükemmelliği, evrenselliği, doğruluğu, güvenirliliği, paylaşımcılığı, hesap verebilirliği, katılımcılığı, şeffaflığı, sosyal sorumluluğu, bilimsel etiği, akademik düşünce ve ifade özgürlüğünü ilke edinmektir.
               
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin