Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı

Akademik Personel

TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Ayşe Semra DEMİR AKÇA - Vekaleten)

Doç. Dr. Ayşe Semra DEMİR AKÇA

Misyon

Tıp eğitimi ile ilgili çağdaş gelişmeleri izlemek,

Tıp eğitimi programlarını toplum gereksinimlerine göre geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

Fakültemizde eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda danışmanlık yapmak ve önerilerde bulunmak,

Fakültemizde verilen tıp eğitimini değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

Genelde tüm tıp fakültelerinde, özelde fakültemizde eğiticilerin eğitimi çalışmalarını izlemek ve bu konuda fakültemizde belirlenecek stratejilere katkıda bulunmak.              

 

Vizyon

Fakültemizde tıp eğitiminin niteliğini geliştirmek, bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen merkezlerden biri haline gelmek,

Ulusal ve uluslararası tıp eğitimi kurumları ile işbirliği bağı kurmuş,

Tıp eğitimi alanında ulusal ve uluslararası toplantıların düzenlenmesine katkı sağlamak ve bu toplantılara katılmaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin