Temel Tıp Bilimleri
18 [None, <Icerik: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Biyofizik Anabilim Dalı

Akademik Personel

BİYOFİZİK (Anabilim Dalı Başkanı : Doç.Dr. Kıvanç ERGEN)

Doç.Dr. Kıvanç ERGEN


Tanıtım:

Kısaca canlı sistemlerin fiziği olarak tanımlanabilir. Biyofizik; Fiziksel, fizikokimyasal ve matematik kavramlar ile biyolojik sistemlerin nasıl çalıştığını açıklayan ve bu bilgiden hareketle canlı sistemleri incelemek amaçlı yeni yöntem ve araç geliştiren bir bilim dalıdır. Sistem modellemeleri oluşturmak bu kapsamda yer alır. Doç.Dr. Kıvanç Ergen 15. Mart.2010 tarihinden itibaren anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir.

Eğitim:

Biyofizik Anabilim dalı, tıp fakültesinde 1. ve 2. dönem biyofizik dersini vermektedir. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde bulunan diş hekimliği fakültesi 1.dönemine de biyofizik dersi verilmektedir.

Özniyetimiz (Vizyonumuz) :

Ulusal ve Uluslararası alanda mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası (Yüksek Lisans ve Doktora) tıp eğitiminde kendi alanında yetkin bir konuma gelmek.

Temel Değerlerimiz:

Evrensel bilgiye katkı ve yerel çevreye yarar sağlamak

Özgörevimiz (Misyonumuz):

Biyofizik yüksek lisans programı açmak, işbirliği ile Biyofizik doktorası oluşturmak, multidisipliner çalışmalar ile biyofizik araştırmaları bütünleştirmektir.

Başlıca Araştırma Alanları:

Anabilim Dalımızda Elektrobiyofizik, hemoreoloji, konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Biyofizik Dersi Konuları:

I. Dönem:

-Biyofiziğe Giriş, Moleküler Hiyerarşi

-Su ve Suyun Yapısı

-Yüzey gerilim ölçümü (Pratik)

-Biyoenerjetiğe Giriş ve Biyolojik Sistemler Açısından Termodinamik Kurallar

-Radyoaktivite ve Radyoaktif Bozunmalar

-İyonizan Radyasyonun Etkileri ve Tıpta Uygulanması

-Nükleer Tıp-Gama Kamera (Pratik)

-Membran Dinlenim Potansiyeli ve Aksiyon Potansiyeli

-Işın Biyofiziği ve Spektroskopik Yöntemler

-Tıpta Görüntüleme Yöntemleri

-Elektrik Akımının Doku Üzerindeki Etkileri

-Bilgi Kuramı

II. Dönem:

Kas ve Sinir Dokuları Ders Kurulu

-Kaslarda Meydana Gelen Biyoelektriksel Olaylar ve EMG (Elektromyografi)

-EMG(Elektromyografi) kaydı (Pratik)

Dolaşım- Solunum Sistemi Ders Kurulu

-Kalpte Oluşan Biyoelektrik olaylar ve EKG

-Hemodinamiğin Temel Kavramları, Hemoreoloji ve Kan Hücrelerinin Biyofiziksel Özellikleri

-Solunum Dinamiği

Nörolojik Bilimler Ders Kurulu

-EEG ve uyarılmış potansiyeller

-EEG(Elektroensefalografi) kaydı (Pratik)

-Elektrofizyolojide Sinyal Kayıt ve İşlem Prensipleri

-İşitme Biyofiziği

-Görme Biyofiziği

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin