Temel Tıp Bilimleri
17 [None, <Icerik: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Anatomi Anabilim Dalı

      Anabilim Dalı Başkanı                                    Öğretim Üyeleri                                                 Araştırma Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Murat ÖZER                    Dr. Öğr. Üyesi Cenk Murat Özer                                Arş.Gör. Kerem ATALAR (ÖYP)

Tanıtım:

Anatomi Anabilim Dalı Tıp Fakültesi Dekanlık binası giriş katında yer almaktadır. Bölüm 2001-2002 eğitim-öğretim döneminde Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine anatomi dersleri vererek Zonguldak Devlet Hastanesi yanında bulunan eski Sağlık Yüksek Okulu binasında hizmetine başlamıştır. 1 Ekim 2001’de disseksiyon ve maket salonları öğrencilerin hizmetine girmiştir. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi vermeye başlamıştır 1 Aralık 2003 tarihinde şimdiki binasına taşınarak eğitim-öğretim görevini sürdürmektedir.

 

Eğitim:

Tıp Fakültesi lisans programı, 1 yıl zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 6 yıllık bir eğitimi dönemini kapsar. Öğrenciler ilk 3 yıl entegre sistem ile sınavlara tabi tutularak yıl sonunda final ve başarısız olanlar için 1 adet bütünleme sınavına girerek eğitim-öğretim yılını tamamlarlar. Başarılı olanlar bir sonraki eğitim-öğretim döneminde bir üst sınıfın derslerini almaya hak kazanırlar. Sonraki 4. ve 5. yıllarda hastanede aktif olarak staj usulü ve son 6. yıl da intern doktor ünvanıyla eğitimlerini gerçekleştirerek Hekim olarak mezun olurlar.

Bölüm 70 öğrenci kapasiteli bir disseksiyon salonu ve 40 öğrenci kapasiteli bir maket salonu ile Tıp Fakültesi 1. sınıf ve 2. sınıf öğrencilerine vermiş olduğu teorik derslerin pratik uygulamalarını maket ve kadavra disseksiyonu ile yaptırmaktadır. Mevcut kadavra havuzları 4 adet kadavrayı muhafaza edebilecek büyüklüktedir.

Anatomi Anabilim Dalı’nca 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde, teorik ve pratik eğitim verilen Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrenci sayısı 141, 2. sınıf öğrenci sayısı 181, Diş Hekimliği 1. sınıf öğrenci sayısı 50, 2. sınıf öğrenci sayısı 60, 3. Sınıf öğrenci sayısı 45, Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü 227, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 90, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 350 olmak üzere toplamda 1144 kişidir.

Araştırma görevlileri Tıpta uzmanlık sınavı (TUS) ile Anabilim Dalına alınmaktadır. Anabilim Dalımızda uzmanlık eğitimi 3 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Asistan karne uygulaması ile araştırma görevlilerinin anatomi eğitimleri sırasındaki denetimleri ve izlemleri yapılabilmektedir.

 

Özniyetimiz (Vizyonumuz):

Anatomi Anabilim Dalı olarak ulusal ve uluslararası seviyede tanınmak ve tercih edilmektir.

 

Özgörevimiz (Misyonumuz):

Üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizi en iyi şekilde anatomi bilgisiyle donatmak ve toplumumuza yararlı, yaratıcı bilgisi ile örnek olan bireyler haline getirmektir.

Lisans Programı Eğitim Amaçlarımız:

 

  • · Mesleklerini en üst düzeyde icra edebilecek anatomi bilgisine sahip hekimler yetiştirmektir.
  • · Sosyal ve kültürel konularda bilgili, toplumda örnek olarak gösterilen hekimler yetiştirmektir. 

 

Akademik Personel: 

Akademik personel 1’i Profesör, 1’i Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 2 öğretim elemanından oluşmaktadır. 

Başlıca Araştırma Alanları: 

  • · Klinik Anatomi 
  • · Radyolojik Anatomi 
  • · Antropometri 
  • · Geometrik morfometri 

 

Lisans Eğitim Programı Dersleri: 

Tıp Fakültesi (Güz ve Bahar Dönemi)                                      Teorik Pratik  Toplam
İskelet ve Doku Sistemleri Ders Kurulu 30 12 42
Kas ve Sinir Dokusu Ders Kurulu 38 16 54
Dolaşım-solunum Sistemi  Ders Kurulu 26 10 36
Sindirim ve Metabolizma Sistemleri Ders Kurulu 28 8 36
Ürogenital ve Endokrin Sistem Ders Kurulu 18 6 24
Nörolojik Bilimler Ders Kurulu 50 14 64

  

Zonguldak Sağlık Yüksekokulu  
Güz Yarıyılı  
HEL 111 Anatomi
FTR 101           Anatomi I
Bahar Yarıyılı  
FTR 102 Anatomi II
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Güz Yarıyılı  
ANS 105        Anatomi
CER 105         Anatomi
ACL 107        Anatomi
RAD 109        Anatomi
TLA 113         Anatomi
YBH 107        Anatomi
Diş Hekimliği Fakültesi 
Güz Yarıyılı  
Diş 104 Anatomi
Diş 210 Anatomi
DİŞ 326 Anatomi (Baş-Boyun)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin