Temel Tıp Bilimleri
25 [None, <Icerik: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Akademik Personel 

TIBBİ BİYOLOJİ  (Anabilim Dalı Başkanı : Doç.Dr. Zehra SAFİ ÖZ)

Doç.Dr. Zehra SAFİ ÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul DALGIÇ

Tanıtım: Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 2005 yılında Tıp Fakültesi dekanlık binasında eğitim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır. 2005 yılından itibaren bölümümüz 1 öğretim üyesi ile çalışmalarını yürütmüş olup, 2014 yılında yeni öğretim üyemizin katılımı ile iki öğretim üyesi olarak eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir.

Eğitim: Tıp Fakültesi öğrencileri, bir yıl süren İngilizce hazırlık sonrasında altı yıl süren eğitimlerinde ilk yıl Tıbbi Biyoloji dersi almaktadır. Tıp Fakültesi Lisans öğrencilerinin Tıbbi Biyoloji dersleri (2005-    ) ve Diş Hekimliği Fakültesinin Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersleri (2009 –   ) Anabilim dalımızca yürütülmektedir. Tıp Fakültesi Dönem I.’de 64’ü teorik, 12’si pratik uygulama olmak üzere toplam 84 saat ders verilmektedir. Ayrıca Diş hekimliği Fakültesi Dönem I öğrencilerinin haftada 3 saat olmak üzere toplam 84 saat’lik Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersleri Anabilim dalımızca yürütülmektedir. 2005-2010 yılları arasında Sağlık Meslek yüksekokulunun Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersleri Anabilim dalımızca yürütülmüştür. 

Vizyon: Öğrencilerimizin eğitim hayatı boyunca öğrenecekleri tüm tıp dersleri, hücre temel bilgisi üzerine oturacağından iyi ve yeterli hücre bilgisi ile donatılmış öğrenciler yetiştirmek en önemli hedefimizi oluşturmaktadır. Anabilim Dalımız, ulusal ve uluslararası alanda güçlü bilimsel çalışmaları ile tanınan bir bölüm olmayı hedefler, Fakültemiz içinde yer alan diğer bölümlerle, Üniversitemizin diğer fakülteleri ile ve de Zonguldak’a komşuluğu bulunan şehirlerdeki Tıbbi Biyoloji Anabilim dalları ile ortak proje ve ekipman paylaşımını gözetir. Bilimsellik, bilimsel ve akademik etik ilkelere bağlılık, araştırıcılık, yenilikçilik ve paylaşımcılık temel değerlerimizdir. Başarılı multidisipliner araştırmalarla bilime ve tıbbın gelişmesine katkı sağlamak da amaçlarımız arasında bulunmaktadır. 

Başlıca Araştırma Alanları: 

Anabilim Dalımızda, ışık mikroskobik düzeyde hücre biyolojisi, morfometri, jinekolojik ve bukkal sitoloji çalışmaları, enfeksiyon etkenlerinin PCR gibi moleküler biyolojik yöntemlerle değerlendirilmesi, biyoenformatik, sistem biyolojisi ve kanser biyolojisi çalışmaları yürütülmektedir. Biyoenformatik ve sistem biyolojisi çalışmalarında, omik bilim alanlarının ilerlemesiyle üretilen yüksek miktarda biyomedikal veri, özellikle kanserin moleküler düzeyde anlaşılmasına katkı yapmak amacıyla incelenmektedir. Kanserin oluşumunu ve gelişimini sistem biyolojisi yaklaşımıyla anlamak için gen ifade ağları, protein etkileşim ağları gibi moleküler ağlar analiz edilmektedir. Ağ analizi kanserin moleküler özelliklerini global düzeyde incelemeye olanak tanımaktadır. 

Anabilim dalımızca yürütülüp tamamlanmış 2 adet, devam eden 2 adet Bilimsel Araştırma projesi ve 1 adet TÜBİTAK projesi bulunmaktadır. Ayrıca Anabilim dalı öğretim üyelerimizin araştırmacı olarak yer aldığı 5 adet BAP projesi bulunmaktadır. Fakültemiz ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kullanımı için yapılandırılmış ilk multidisiplin laboratuvar projesi anabilim dalımızca yürütülmüş ve tamamlanmıştır.

 

Fiziksel Altyapı ve Donanım: 

Tıbbi Biyoloji Anabilim dalı’nın çalışmalarını yürüttüğü  moleküler hücre biyolojisi araştırma laboratuvarı ve öğretim üyeleri odaları mevcuttur. Tek hücre alkali jel elektroforezi (COMET) tekniğinin uygulanacağı yeni bir laboratuvar kurma çalışmaları devam etmektedir. 

Kullandığımız cihazlardan bazıları şunlardır: 

 1. Üçlü eğitim başlıklı ışık mikroskobu                   Olympus BX 51
 2. Thermal cycler cihazı                                           (Thermo PXE 0.5)
 3. Hassas terazi                                                        (Radwag AS 220/c/2)
 4. Isı tablası                                                             (BIOSAN Thermo Block TOB-120)
 5. Homojenizatör                                                     (Daihan WiseTis DH. WHGQ2125) 
 6. Soğutmalı santrifüj                                              (Nüve NF 800R)
 7. pH metre                                                              (Hanna HI 221 Calibration check)
 8. Mini elektroforez cihazı                                      (Owl)
 9. Güç kaynağı                                                        (Owl OSP 300-2Q)
 10. Jel görüntüleme ve analiz sistemi                        (DNR MiniBis pro)
 11. Mikropipet seti                                                    (Brand )
 12. Derin dondurucu (+4 ve -20 oC)                         (Siemens)
 13. Vorteks                                                                (Ika,  MS1)
 14. Isıtıcılı manyetik karıştırıcı                                  (Velp, ARE) 

 

Tıp Fakültesi 1.Sınıf Ders Konuları 

Hücre, hücreyi inceleme yöntemleri, organeller ve hastalıklarla ilişkileri 

Hücre membran yapısı ve fonksiyonları, membran farklılaşmaları, madde geçiş yolları 

Hücreler arası bağlantılar, hücre adezyon molekülleri, ekstrasellüler matriks ve  hastalıklarla ilişkileri 

Hücre iskeleti ve elemanları 

Hücre çekirdeği, genetik bilgi, DNA, RNA yapıları ve fonksiyonları 

DNA replikasyonu, rekombinasyonu ve tamiri 

Transkripsiyon ve gen regülasyonu 

Ribozom yapısı ve işlevi, protein sentezi 

Hücre döngüsü, mitoz ve mayoz bölünme, apoptoz ve nekroz 

Hücrede sinyalleşme, kanser moleküler biyolojisi, yaşlanmanın moleküler biyolojisi 

Moleküler ve translasyonel biyotıp 

Omik, biyoenformatik ve sistem biyolojisi 

Tıbbi Biyolojide güncel konular

Işık mikroskobu kullanımı (pratik) 

Hazır preparatlarda ışık mikroskobik incelemeler (pratik)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin