Temel Tıp Bilimleri
22 [None, <Icerik: Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Akademik Personel

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ  ( Anabilim Dalı Başkanı : Doç.Dr. Meryem AKPOLAT FERAH)

Doç.Dr. Meryem AKPOLAT FERAH
Dr. Öğr. Üyesi Habib KHOSHVAGHTİ

Tanıtım: Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp fakültesi bünyesinde  8 Kasım 2001 yılında kurulmuştur.  Bölümüzde iki yardımcı doçent, öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır..Histoloji ve Embriyoloji anabilim dalında 1 adet  rutin araştırma laboratuvarı ve 1 adet immünohistokimya labarotuvarı bulunmaktadır.

Eğitim: Histoloji ve embriyoloji dokuların yapı ve fonksiyonlarını inceleyen temel bilim dalıdır. Bölümün genel amacı;

  1. Lisans Eğitiminde histoloji ve embriyolojinin önemini vurgulamak,
  2. Histoloji ve Embriyoloji alanındaki genç araştırmacıları teşvik etmek,
  3. Temel ve Klinik alanlarda kaliteli araştırmalar geliştirmek.

Uzmanlık eğitim süresi toplam üç yıldır. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı tezli yüksek lisans programı ise toplam dört yarı

yıldır. Histoloji ve Embriyoloji bölümü sadece Tıp Fakültesi eğitimine değil aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümlerininde eğitimine katkıda bulunmaktadır.

Özniyetimiz (Vizyonumuz):

Histoloji ve Embriyoloji alanında; ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Temel Değerlerimiz:

Bilimsellik, bilimsel ve akademik etik ilkelere bağlılık, araştırıcılık, yenilikçilik ve paylaşımcılık.

Özgörevimiz (Misyonumuz):

Lisans ve Lisansüstü düzeyde gerekli olan eğitim ve araştırma bilgilerini vermek ve aynı zamanda genç araştırmacılar için çağdaş ve evrensel perspektif ekleyebilmek

Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Büşra ÇETİNKAYA ( ÖYP)

Arş.Gör.Dr. İsmail ARSLANPENÇESİ (ÖYP)

Altyapı:

Anabilim dalımızın çalışmalarını yürüttüğü rutin histoloji laboratuarı ve immünohistokimya laboratuvarı bulunmaktadır.

Başlıca Araştırma Alanları:

Özel çalışma konuları; kadın ve erkek üreme sistemi, kalp-damar sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi, hücre iskeleti, ovosit biyolojisidir.

Lisans Eğitim Programı Dersleri

Dönem I Kurul II

Histoloji ve Embriyoloji Dersine Giriş

Hücre Haberleşme Sistemleri

Histokimyasal Teknikler

Hücre Kültürü ve Kök Hücreler

Dönem I Kurul III

Embriyolojinin Tanımı

Gametogenezis

Genital Siklus

Gelişimin 1. haftası

Gelişimin 2. haftası

Gelişimin 3. haftası

Embriyonel Dönem

Fetal Dönem ve Plasenta

Dönem I Kurul V

Epitel Doku

Bağ Dokusu

Kıkırdak Doku

Kan Dokusu

Kemik Dokusu

Deri

Dönem II Kurul I

Kas Dokusu

Kas Dokusu Gelişimi

Sinir Dokusu

Nörulasyon

Dönem II Kurul II

Hematopoez

Kalp-Damar Histolojisi

Fetal Dolaşım

Kalp-Damar Gelişimi

Bağışıksal Yanıtta Rol Oynayan Hücreler

Lenforetiküler Sistem Histolojisi

Solunum Sistemi Histolojisi

Faringeal Kompleks

Solunum Sistemi Gelişimi

Dönem II Kurul III

Ağız, Ağız Boşluğu ve Tükrük Bezleri Histolojisi

Özefagus ve Mide Histolojisi

Ince, Kalın Barsak ve Anüs Histolojisi

Karaciğer, Pankreas ve Safra Kesesi Histolojisi

Ön, Orta ve Arka Barsaktan Gelişen Yapılar

Ön, Orta ve Arka Barsak Malformasyonları

Karaciğer, Pankreas ve  Safra Kesesi Gelişimi

Dönem II Kurul IV

Üriner Sistem Histolojisi

Üriner Sistem Gelişimi

Erkek Genital Sistem Histolojisi

Erkek Genital Sistem Gelişimi

Dişi Genital Sistem Histolojisi

Dişi Genital Sistem Gelişimi

Genital Sistem Malformasyonları

Endokrin Sistem Histolojisi

Endokrin Sistem Gelişimi

Dönem II Kurul V

Merkezi Sinir Sistemi Histolojisi

Merkezi Sinir Sistemi Gelişimi

MSS’I Konjenital Anomalileri

Göz Histolojisi ve Gelişimi

Kulak Histolojisi ve Gelişimi


 Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Histoloji ve Embriyoloji Bölümü 67600 Kozlu-ZONGULDAK Tel: (372) 261 3232; Faks: (372) 261 0264

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin