Öğretim Üyeleri

Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SINAV GÖREVLİSİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN

UYMASI GEREKEN KURALLAR

a. İlgili eğitim koordinatörü veya koordinatör yardımcısı ve ders kurulu sorumlusu mutlaka sınavlarda hazır bulunmak ve sınav asayişini denetlemekle yükümlüdür. Her sınav salonunda ilgili eğitim koordinatörü tarafından belirlenen bir salon başkanı ve iki sınav gözetmeni bulunacaktır. Salon başkanı mutlaka öğretim üyeleri, sınav gözetmenleri ise araştırma görevlileri arasından seçilecektir. Salon başkanları sınav salonunu mazeretsiz ve ilgili eğitim koordinatörünün haberi olmadan terk edemezler.

b. Sınav gözetmenleri tüm sınavlarda sınav saatinden en az yirmi dakika önce sınav yerinde olmalı ve sınav süresince görev yerinden ayrılmamalıdır. Sınav süresince sınav salonundan ayrıldığı tespit edilen sınav gözetmenlerinin ders kurulu sorumlusu veya eğitim koordinatörü tarafından Başkoordinatörlüğe bildirilmesi zorunludur.

c. Salon başkanları ve sınav gözetmenleri görevli oldukları dershanede sınavın asayişinden sorumludurlar. Sınav gözetmeni kopya vb. sınav asayişini bozan her türlü olumsuz gelişmeyi anında salon başkanına ve ders kurulu sorumlusu veya ilgili dönem koordinatörüne haber vermek ve tutanak tutmak zorundadır. Aynı zamanda sınav evrakları ve sorular konusunda ortaya çıkabilecek sorunları da hemen ders kurulu sorumlusuna iletmekle yükümlüdürler. Kurallara aykırı davranışta bulunan öğrencilerin sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav gözetmenleri kopya girişiminde bulunduğundan kuşkulanılan öğrenciyi uyarma hakkına sahiptir. Sınav görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu öğrencilerin kimlikleri, kusurları ve sınavlarının geçersiz sayılacağı Salon Sınav Tutanağına açık olarak yazılacaktır.

d. Sınav gözetmenleri, sınava giren öğrenci sayısını belirleyerek mevcut öğrencilerin yoklama çizelgesine imza atmalarını sağlarlar.

e. Sınav gözetmenleri ders kurulu sorumlusu ile beraber sınav yapılan dershanede sınav tutanağını imzalarlar.

f. Sınav gözetmenleri sınav sonunda aşağıdaki evrakları sayarak eksiksiz olarak sınav yapılan dershanede ders kurulu sorumlusuna bizzat teslim etmekle yükümlüdürler:

1.Kendileri tarafından imzalanmış yoklama çizelgesi ve sınav tutanağı
2.Sınav soru kağıtları
3.Sınav cevap kağıtları
4.Boş soru ve cevap kağıtları
5.Sınav evrakları

g. Sınav gözetmeninin belirtilen tarihte sınav gözetmenliği yapmasını engelleyen bir mazeretinin olması durumunda sınav tarihinden en az 3 gün önce ders kurulu sorumlusuna ve ayrıca ilgili dönem koordinatörlüğüne yazılı olarak mazeretini bildirmesi gerekmektedir.

h. Ders kurulu sorumlusu sınav esnasında salon başkanları ve sınav gözetmenlerinin sınıflara yerleştirilmesinden ve sınavın asayişinden sorumludur. Sınav esnasında sorular veya sınav evrakları ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunların ilgili sınıf koordinatörlüğüne iletilerek çözülmesini sağlar. Ders kurulu sorumlusu sınav sırasında mutlaka hazır bulunarak sınav salonlarını denetler.

i.Ders kurulu sorumlusu sınav sonunda, sınav ile ilgili tüm evrakları kendisi ve sınav gözetmenleri tarafından onaylanmış olarak ilgili dönem koordinatörlüğüne kapalı zarf içinde, tarih ve sayılı bir dilekçe ile sunar. Ders kurulu sorumlusunun sınıf koordinatörlüğüne iletmekle yükümlü olduğu doküman listesi (f) maddesinde belirtilmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin