Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Başvurular

Araştırmacıların/Destekleyicinin, Kurulumuza yapacakları başvurularda sorun yaşamamaları için; Bu sayfa aracılığıyla ulaşacakları başvuru dosyası için istenilen belgeleri doldurduktan sonra, hem 3 (üç) nüsha ıslak imzalı, hem de CD’ye kaydedilmiş olarak hazırladıkları dosyaları Etik Kurul Sekreterliğine sunmaları gerekmektedir. Başvuru kabul tarihi toplantı tarihinden en az beş (5) iş günü öncesine kadar olup, bu süre içinde teslim edilen başvurular gündeme alınacaktır. Eksikleri olan dosyalar eksikleri tamamlandıktan sonra bir sonraki gündeme alınacaktır. Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

Etik Kurula sunulan dosyada Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu başvuru formlarındaki “H” bölümüne ait “ İLGİLİ BELGELER” in eksiksiz olarak bulunması gerekmektedir.

* Dosya tesliminden önce kontrol listesini gözden geçirmeniz rica olunur. Araştırmanın kapsamı başka ABD/Kurum/Birim’i ilgilendiriyorsa, Etik Kurul gerekli gördüğü takdirde, ilgili ABD/Kurum/Birim görüşü isteyebilir. Başvuru dosya renkleri

Faz I KIRMIZI
Faz II SARI
Faz III MAVİ
Faz IV SİYAH
Diğer tür tüm çalışmalar BEYAZ

* Başvurular için, ilgili formlara ve belgelere, T.C. Sağlık Bakanlığı- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu- Klinik İlaç Araştırmaları Daire Başkanlığı Web sayfasından ulaşılabilmektedir. * Sağlık Bakanlığına yapılacak başvurularda, yukarıda istenilen formlar Bakanlığın yayımladığı güncel formatta ve ıslak imzalı olmalıdır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin