Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
446 [None, <Icerik: Hakkında>, <Icerik: Kurul Üyeleri>, <Icerik: Mevzuat>, <Icerik: Çalışma Takvimi>, <Icerik: Başvurular>, <Icerik: Başvuru Formları>, <Icerik: Başvuru Ücretleri>]
Hakkında

Bülent Ecevit Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu; T.C Sağlık Bakanlığı    tarafından 19 Ağustos 2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmi  Gazete’de   yayımlanan  Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik kapsamında, 30.12.2011 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış  ve ilk toplantısını 26.01.2012 tarihinde gerçekleştirerek göreve başlamıştır.

13 Nisan 2013 tarihinde “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” değişerek, 28617 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bülent Ecevit  Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu   çalışmalarını     bu yönetmelikte  belirtilen “Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi Esasları”na  göre yürütmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin