Kalite Politikası
86 [<Icerik: Misyon ve Vizyon>, <Icerik: Kalite Politikası>, <Icerik: Kalite Komisyonu>, <Icerik: Amblem ve Beyaz Önlük Kalite Standardı>, <Icerik: Mevzuatlar>, {'icerikler': [<Icerik: Dekan>, <Icerik: Dekan Yardımcısı>, <Icerik: Fakülte Sekreteri>, <Icerik: Öğretim Üyeleri>, <Icerik: Araştırma Görevlileri>, <Icerik: Personel İşleri Şefi>, <Icerik: Personel İşleri Görevlisi>, <Icerik: Öğrenci İşleri Şefi>, <Icerik: Öğrenci İşleri Görevlisi>, <Icerik: Koordinatorlük İşleri Birim Şefi>, <Icerik: Koordinatorlük İşleri Görevlisi>, <Icerik: Maaş Tahakkuk Birimi>, <Icerik: Satın Alma Muhasebe Birimi>, <Icerik: Hizmetli>, <Icerik: Kütüphane Birimi>, <Icerik: Teknik İşler Birimi>, <Icerik: Posta Evrak Görevlisi>, <Icerik: Evrak Kayıt Görevlisi>, <Icerik: Anabilim Dalları Yazı İşleri Birimi>, <Icerik: Anabilim Dalı Başkanları ve Bilim Dalı Başkanları>, '...(remaining elements truncated)...'], 'Altkategori': 'Görev Tanımları', 'KID': 20, 'sira': 6}, {'icerikler': [<Icerik: 2013-2017 Stratejik Plan>, <Icerik: 2018-2022 Stratejik Plan>], 'Altkategori': 'Stratejik Planlar', 'KID': 21, 'sira': 7}, {'icerikler': [<Icerik: 2015-2016 Faaliyet Raporları>, <Icerik: 2016-2017 Faaliyet Raporları>, <Icerik: 2017 Yılı Faaliyet Raporu>], 'Altkategori': 'Faaliyet Raporları', 'KID': 22, 'sira': 8}]
Misyon ve Vizyon

MİSYON

Ulusal ve uluslararası standartlar kapsamında kalite odaklı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sağlık hizmetleri sunan, kurumsal temel değerlere sahip, topluma sağladığı katkı faaliyetleri ile öne çıkan, kurum olarak yönetim sistemini nitelik, nicelik olarak devamlı geliştiren ve etkin, verimli, rekabetçi, girişimci ve paylaşımcı özellikleriyle önde gelen bir fakülte olmaktır.

VİZYON

Çağdaş nitelikte tıp eğitimi, araştırma, sağlık hizmeti sunmak, ulusal ve uluslararası ölçekte saygın tıp fakülteleri arasında yer almaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin