Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Kurul Üyeleri

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU

Prof. Dr. Emine YILMAZ SİPAHİ (Başkan , BEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)

Öğrt. Gör. Dr. Aydan ATALAR (Raportör Veteriner Hekim, Ahmet Erdoğan Sağlık Meslek Yüksekokulu)

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL (Üye, BEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK (Üye, BEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Veysel Haktan ÖZAÇMAK (Üye, BEÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Meryem AKPOLAT FERAH (Üye, BEÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Ersöz GONCA (Üye, BEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Fürüzan KÖKTÜRK (Üye, BEÜ Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Özcan PİŞKİN (Üye, BEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı)

Ümran GÖKGÖZ KALE ( Sivil Üye, BEYTOM Güzellik Merkezi )

Osman BAHAR ( Sivil Toplum Kuruluşu Üye, Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası)

 

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin