Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
70 [None, <Icerik: Başvuru Formları>, <Icerik: Çalışma Takvimi>, <Icerik: Mevzuat>]
Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Kemal Varım NUMANOĞLU (Başkan, BEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı)

 

Prof. Dr. Emine YILMAZ SİPAHİ (Başkan Vekili, BEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)

 

Doç. Dr. Ersöz GONCA (Raportör, BEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı)                             

 

Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL (Üye, BEÜ Fen-Edebiyat  Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı)

 

Prof. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK (Üye, BEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi  Anabilim Dalı)

 

Prof. Dr. Veysel Haktan ÖZAÇMAK (Üye, BEÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

 

Doç. Dr. Meryem AKPOLAT FERAH (Üye, BEÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı)

 

Yrd. Doç. Dr. Fürüzan KÖKTÜRK (Üye, BEÜ Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı)

 

Öğrt. Gör. Dr. Aydan ATALAR (Üye, Veteriner Hekim, Ahmet Erdoğan Sağlık Meslek Yüksekokulu )

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin