“Türkiye Diyabet Ve Obezite Dergisi/Turkısh Journal Of Dıabetes And Obesıty” Dergisi 2018 Yılı İkinci Cilt Üçüncü Sayısını Yayınladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite Ve Diyabet Uygulama Ve Araştırma Merkezi Tarafından Türkiye Diyabet Ve Obezite Dergisi/Turkısh Journal Of Dıabetes And Obesıty Dergisi 2018 Yılı İkinci Cilt Üçüncü Sayısını Yayınladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “TÜRKİYE DİYABET VE OBEZİTE DERGİSİ/TURKISH JOURNAL OF DIABETES AND OBESITY” isimli dergimizi (dergipark.gov.tr/tudod) 2018 yılı son sayısı (2.Cilt,3.Sayı) yayınlandı.
Konu ile ilgili Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Derginin Baş Editörü Prof.Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU şunları söyledi:
“Değerli Bilim İnsanları ve Okuyucularımıza Türkiye Diyabet ve Obezite Dergimizin 2018 yılının bu son ayında yılın son sayısını yayınlamaktan ve sizlere ulaştırmaktan büyük sevinç duymaktayız. Aralık 2018 sayımızda üç özgün araştırma, bir derleme, bir olgu sunumu ile bir sempozyuma ait bildirileri yayınlamaktayız. Derlemede obezite ve gebeliğin birlikteliğine güncel yaklaşım konusu ele alınmıştır. Araştırma yazılarından birisinde deneysel ortamda intestinal iskemi reperfüzyon ile oluşan akut akciğer hasarında metforminin koruyucu etkilerine yönelik sonuçlar aktarılmaktadır. Diğer iki araştırma yazısında yazarlar tarafından diyabetik hastalarda yaşa göre glikozile hemoglobin (HbA1c) değişimi, ötiroidizmli tip 2 diyabetiklerde HbA1c ve TSH düzeylerinin trigliserid düzeylerine etkisine ait elde edilen sonuçlar aktarılmaktadır. Olgu sunumunda ise eruptif ksantomla ortaya çıkan tip 2 diyabetik ve obeziteli bir ağır hipertrigliseridemi olgusu sunulmaktadır.
 
Ülkemizin Cumhuriyetimizin ilk vilayeti, denizin mavisi ile ormanların yeşilinin birleştiği, taşkömürünün ve emeğin başkenti, Batı Karadeniz Bölgesi Zonguldak ilimizde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (w3.beun.edu.tr) Tıp Fakültesi (tip.beun.edu.tr) tarafından ilgili Anabilim Dallarınca “III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslar arası ve Ulusal Katılımlı Güncel Yaklaşım Sempozyumu”(http://zeg.beun.edu.tr/) gerçekleştirildi. Sempozyum,hipotiroidizm, hipertiroidizm, hiperkalsemi, bariatrik cerrahi, obez ve diyabetiklerde dijital postür/yürüme değerlendirmeleri ile ülkemizde diyabette podoloji uygulamalarındaki güncel yaklaşımları içermekteydi. Kongreye benzer nitelikte gerçekleşen sempozyumdaki sözlü ve poster bildirileri dergimizin bu sayısında bilim dünyasına yeniden sunulacak şekilde yayınlıyoruz. Yeni bir yıla girerken, dergimize yayınlanmak üzere yazılarını gönderen yazarlarımızın, yazıları değerlendiren hakemlerimizin ve Editörler Kurulumuzun değerli emekleri ve özverileriyle bu dergimizi çıkarttığımızı belirtmek isterim. Yazıların benzerlik oranları, hakem önerileri doğrultusunda düzeltmelerin tamamlanması, kabul sürecine giren yazıların mizanpaj süreci, elektronik ortamda ve basım haliyle okuyuculara yani bilim alanına ulaşmanın her süreci bizim için heyecan verici olmuştur. Gelinen bu süreçte iki yıllık dergi hayatı ile ulusal ve uluslar arası görünürlüğümüz giderek artmaktadır. Yayınladığımız bu sayı ile ULAKBİM TR ulusal indeksi koşullarını yerine getirdiğimizi TÜBİTAK ile teyit ederek sizlere ileteceğimizi belirtmek isterim.
 
Dergi kurullarımız adına, Dergimizin güncel ve yeni bilimsel bilgileri sizlere ulaşmasını sağlamada emeği geçen yazarlarımıza, hakemlerimize, yayınevimize ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI’ya teşekkür ederim. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu geçmesi dileğimle yeni yılınızı kutlarım.”
 

11.01.2019

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin