Tıp Fakültemiz 7 Eylül 2019’da Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Yeterlik Sınavına ev sahipliği yaptı

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından her yıl düzenlenen Ulusal Yeterlik Sınavı 7 Eylül 2019 Cumartesi günü üniversitemiz Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ev sahipliğinde Zonguldak’ta başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Sınava jüri üyesi olarak Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, Yeterlik Yürütme Kurulu Üyesi ve Eğitim Kurumları Değerlendirme (Akreditasyon) Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Eksal Kargı, Yeterlik Yürütme Kurulu ve Sınav Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, Yeterlik Yürütme Kurulu ve Eğitim Programları Kurulu üyesi Prof. Dr. Yiğit Özer Tiftikçioğlu, Op. Dr. Hüseyin Güner, Doç. Dr. Çiğdem Ünal, Eğitim Kurumları Değerlendirme (Akreditasyon) Kurulu üyesi Doç. Dr. Burak Kaya, Doç. Dr. Tahsin Görgülü, Sınav Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burçin Acuner, Dr. Öğr. Üyesi Malik Abacı görev almışlardır. 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hande Aydemir ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap sınav günü bizzat bulunarak sınav sürecine desteklerini sunmuşlardır.


10.09.2019

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin