Zonguldak İli Ortaöğretim Öğrencilerinde Obezite ve Online/Takip Haritasının Çıkarılması Projesi

Zonguldak Valiliği’nin öncülüğünde Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaokul çağı çocuklarında obezite ve diyabete yönelik büyük bir takip projesi başlatılıyor. “Zonguldak İli Ortaöğretim Öğrencilerinde Obezite ve Online/Takip Haritasının Çıkarılması Projesi”, kendi alanında Türkiye’de ilk defa Zonguldak’ta başlayacak ve uygulanacak olması bakımından da büyük önem taşıyor. Proje dahilinde il merkezinde ve ilçelerde bulunan 116 ortaöğretim okulunda okuyan toplam 31 bin öğrenci, obezite ve diyabet ile ilgili olarak düzenli takip edilecek. Proje, Türkiye ve Zonguldak sağlık otoriteleri ile yerel yöneticilerine stratejik hedefler oluşturmasında, okul ve halk sağlığı profesyonelleri ile aileye de bilgi verilmesi bakımından ayrıca önem taşıyor. Anılan proje, anlık bir veri toplama amacı ile değil, her bir öğrencinin bu hastalıklarla ilgili uzun süreli bir takip içermesi bakımından da yenilik getiriyor.

Projeyle ilgili Zonguldak Valisi Ali Kaban başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya; BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Rektör Yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, Müdür Yardımcıları ile Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Zonguldak Valiliği’nin öncülüğünde ve BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin koordinesinde kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyan çalışmanın, Türkiye’de ise ilk defa Zonguldak’ta uygulanacak olması da memnuniyet verici olarak açıklandı.

Proje ile ilgili bilgi veren BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, “Dünyanın ve ülkemizin en büyük sorunları arasında gösterilen obezite ve diyabet ile ilgili olarak, yaşadığı ülkeye ve iline duyarlı bir üniversite olarak hızlıca harekete geçmiş ve kamuoyunun malumu olduğu üzere kamuya ait ilk merkez olan Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimizi kurmuştuk. Merkezimiz, artık bilimsel araştırmalarına ve önemli projelere imza atmaya başlamıştır. İnşallah Bakanlığımızdan iznin gelmesi ile de yakın bir zamanda ayaktan hasta tedavi sürecine de başlayacaktır. Merkezimiz kısa sürede önemli mesafeler kaydetmiş ve yine bilimsel bir yayın organı olan Türkiye Obezite ve Diyabet Dergisi’ni çıkarmaya da başlamıştır. Merkezimiz aracılığı ile daha öncede ilimizde obezite ve diyabet risk faktörlerini araştıran bir projemiz hayata geçirilmiş, şimdi ise daha geniş perspektifte ve daha kapsamlı ve ülkemizde alanında bir ilk olma özelliği taşıyan ortaokul çağı çocuklarımızın obezite takibi ve online haritasının çıkarılması projesine imza atacaktır. Üniversitemiz yaşadığı ili ve toplumumuzu yakından ilgilendiren bu ve benzeri çalışmalara imza atmaya devam edecektir. Bu vesile ile bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Valimiz Ali Kaban’a ve projede emekleri geçecek olan diğer kurumlarımıza ve değerli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Projeye destek veren Vali Ali Kaban da, Türkiye’de bir kamu kurumuna bağlı tek obezite merkezi olan BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde Zonguldak Valiliği, Bülent Ecevit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülecek olan, “Zonguldak İli Ortaöğretim Öğrencilerinde Obezite ve Online/Takip Haritasının Çıkarılması” adlı projeyi çok önemsediğini ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “Obezite, günümüzde maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de küçük yaşlardan itibaren ve sayıları milyonları bulan, her yaş grubundan insanın muzdarip olduğu bir hastalık haline dönüşmüştür. Bununla mücadele etmek hepimizin sorumluluğu haline gelmiştir. Obezite, neredeyse her hastalığın temel nedeni ve bir domino etkisi ile bütün istenmeyen hastalıklara da zemin hazırlıyor. Özellikle çocuklarımızı bu iki temel sağlık sorunundan korumamız önemli. Üniversitemiz her alanda olduğu gibi bu alanda da üzerine düşeni yaparak böyle bir çalışma planlamış ve bu çapta bir projenin ise ülkemizde ilk defa Zonguldak’ta uygulanacak olmasından da ayrıca memnuniyet duyduğunu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Vali Kaban, projede ildeki ortaokul öğrencilerine gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından okudukları 4 yıl süreyle obezite taraması ve takibi gerçekleştirileceğini ve bu iki hastalıkla ilgili riskli olan çocuklara önleme odaklı bir egzersiz ve beslenme yönlendirilmesi yapılacağını belirtti.

Bu tip yaklaşımları bilime dayalı olarak yapmanın önemine vurgu yapan Kaban, “Çok önemli bir proje olarak gördüğümüz bu çalışmaya öncülük eden BEÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer ve akademik kadrosuna, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ve projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Öte yandan projeyle ilgili BEÜ’den yapılan açıklama ise şöyle:

OBEZİTE VE DİYABET HASTALIĞI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

“Obezite ve diyabet hastalığı, kronik dönemde organ kayıplarına neden olacak, hayat kalitesini bozacak ve hayatı tehdit edecek önemli birer sağlık sorunudur. Dünyada obezite ve diyabet prevalansı yıllar itibariyle her geçen gün korkutucu ve dikkat çekici bir seviyede artmaktadır. Dünya nüfusunun yüzde 65’inin yaşadığı ülkelerde aşırı kiloluluk ve obezite, zayıflıktan daha çok ölüme sebebiyet vermektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre mevcut durumdan daha da kötüsü, günümüzde çocuklarda görülme sıklığı da her geçen gün giderek artmaktadır. Obezite ve diyabet tüm dünyada küresel bir sağlık sorunu olarak görülür iken ülkemizde de 20 milyon üzerinde obez ve 7 milyonun üzerinde diyabetli insan bulunduğu tahmin edilmekte ve birçoğuna henüz teşhis konulmadığı da bilinmektedir. Özellikle obezite prevalansı ise ülkemizde tüm popülasyonda yüzde 30’lara, kadınlarda ise yüzde 40 gibi belirgin yüksek oranlara ulaşmaktadır. Ülkemiz obezite bakımından OECD ülkeleri arasında ABD ve İzlanda’nın ardından 3’üncü sırada, diyabet ile ilgili olarak ise Avrupa ülkeleri arasında Rusya ve Almanya’nın ardından 3’üncü sırada bulunduğu bildirilmektedir. Okul öncesi yaşlarda şişman çocukların yüzde 26,41’inin okul çocuklarında şişman olanların yüzde 42,63’ünün erişkin yaşta şişman kalmaya devam ettiği bilinmektedir. Avrupa’da epidemik bir sorun olarak görülmekte ve prevelansın son 20 yılda üç katına çıktığı saptanmıştır. Çocuklarda sorun daha ciddi olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa’da ve ülkemizde de çocukların yüzde 20’si kilolu ve bu çocukların 1/3’i şişmandır. Tam da bu noktada bu sorunlarla ilgili araştırma, eğitim, topluma hizmet alanları içinde kalkınma planı çerçevesinde yer alan ve desteklenen kamuya bağlı ilk ve tek merkez olma özelliği ile konuya bütüncül bir biçimde yaklaşan ve bir mükemmeliyet merkezi mantığı ile hizmet verecek olan BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin fonksiyonu hayati bir önem taşımaktadır. ‘Zonguldak İli Ortaöğretim Öğrencilerinde Obezite ve Diyabet Takibi ve Online/Takip Haritasının Çıkarılması Projesi’ ile erken hastalık teşhisi ve önleme odaklı basit temel ölçümler yoluyla verilerin toplanarak Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) aktarılması ile ortaokula başlaması ile birlikte her bir öğrencinin 4 yıllık süre ile yılda 3 kere takibi planlanıyor.”

17.02.2017

Haberler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin