Görev Tanımları
524 [<Icerik: Misyon ve Vizyon>, <Icerik: Kalite Politikası>, <Icerik: Kalite Komisyonu>, <Icerik: Amblem ve Beyaz Önlük Kalite Standardı>, <Icerik: Mevzuatlar>, {'icerikler': [<Icerik: Dekan>, <Icerik: Dekan Yardımcısı>, <Icerik: Fakülte Sekreteri>, <Icerik: Öğretim Üyeleri>, <Icerik: Araştırma Görevlileri>, <Icerik: Personel İşleri Şefi>, <Icerik: Personel İşleri Görevlisi>, <Icerik: Öğrenci İşleri Şefi>, <Icerik: Öğrenci İşleri Görevlisi>, <Icerik: Koordinatorlük İşleri Birim Şefi>, <Icerik: Koordinatorlük İşleri Görevlisi>, <Icerik: Maaş Tahakkuk Birimi>, <Icerik: Satın Alma Muhasebe Birimi>, <Icerik: Hizmetli>, <Icerik: Kütüphane Birimi>, <Icerik: Teknik İşler Birimi>, <Icerik: Posta Evrak Görevlisi>, <Icerik: Evrak Kayıt Görevlisi>, <Icerik: Anabilim Dalları Yazı İşleri Birimi>, <Icerik: Anabilim Dalı Başkanları ve Bilim Dalı Başkanları>, '...(remaining elements truncated)...'], 'Altkategori': 'Görev Tanımları', 'KID': 20, 'sira': 6}, {'icerikler': [<Icerik: 2013-2017 Stratejik Plan>, <Icerik: 2018-2022 Stratejik Plan>], 'Altkategori': 'Stratejik Planlar', 'KID': 21, 'sira': 7}, {'icerikler': [<Icerik: 2015-2016 Faaliyet Raporları>, <Icerik: 2016-2017 Faaliyet Raporları>, <Icerik: 2017 Yılı Faaliyet Raporu>], 'Altkategori': 'Faaliyet Raporları', 'KID': 22, 'sira': 8}]
Mezunlar İletişim Komisyonu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar İletişim Komisyonu Görev Tanımı İçin Tıklayın.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin