Genel Bilgiler

Dekanın Mesajı


Sevgili Öğrenciler,

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜN) Tıp Fakültesi 2018-2019 yılında eğitim- öğretime başlamasının 19. yılına erişmenin gururunu yaşamaktadır. Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitim programı; mezundan beklenen temel yetkinliklere dayalı, ulusal ve uluslararası amaç ve hedefleri esas alan, öğrenci merkezli, problem çözmeye ve topluma dayalı, seçmelilerin yer aldığı, geçerli öğrenme ve ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı, milli değerlere sahip ve organ sistemlerine göre yatay ve dikey entegrasyonun olduğu sistematik bir eğitim programını benimsemiştir. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi programı; Ulusal Çerçeve Eğitim Programı ve Bologna sürecine uygun olarak öğrenci ve öğrenme odaklı toplumun öncelikli sağlık sorunlarını içeren, semptom ve duruma dayalı bilgi, beceri ve profesyonellik yeterliklerinin belirlendiği, kurumsal derslerin yanında milli değerler, mesleki seçmeli ve alan dışı seçmeli derslerin yer aldığı, program değerlendirme ve güncelleme yöntemlerinin esaslarının en geniş paydaş katılımıyla ve kalite odaklı yaklaşımla desteklendiği bir program olarak uygulanmaktadır.

Amacımız; ulusal ve uluslararası düzeyde topluma sağlık alanında hizmet etmeyi kendine hedef olarak benimsemiş, mesleğini uygularken karşılaşacağı güçlüklerden yılmayan, “Önce insan” anlayışını benimseyen, Hekim, Sağlık Savunucusu, Ekip Üyesi, Danışman, Yönetici-Lider, Bilim insanı, İletişimci özelliklere sahip "ZBEÜN Tıp Fakültesi mezunu" , “Tıp Doktoru” yetiştirmektir.

Fakülte ilk mezunlarını 2005-2006 eğitim-öğretim yılında vermiş olup öğrencilerimize mezun olduklarında tüm eğitim süresi boyunca yaptıkları eğitim faaliyetlerini Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne uygunluk gösteren “Diploma Eki” verilmektedir. Fakültenin eğitim, araştırma ve sağlık alanındaki bölgesel ve toplumsal katkı faaliyetleri her geçen gün güçlenerek artmaktadır. Eğitim alanında ulusal yeterlikler çerçevesinde uluslararası standartlarda eğitim verilmektedir. Mezunlarının diplomaları Dünyanın her yerinde geçerlidir. Avrupa Üniversiteler Birliği ve Yüksek Öğretim Kalte Kurulu tarafından dış denetimleri tamamlanmış olup fakültenin Ocak 2017 yılında mezuniyet öncesi tıp eğitiminin akreditasyonu için başvurusu yapılmış olup Özdeğerlendirme raporu kabul edilmiştir. UTEAK ziyaret ekibi tarafından 27-31 mayıs 2018 tarhleri arasında yerinde ziyaret gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz, tıp eğitiminin uluslararası niteliğini önemseyerek Erasmus protokollerini öncelikli gündemine almıştır. Üniversitemiz ile Tıp Fakültesi özelinde İngiltere’den University of Essex, İrlanda’dan University College Cork, ve İsveç’ten University of Lund arasında Erasmus sözleşmesi imzalanmıştır. Öğrencilerimiz, eğitimlerinin bir aşamasını sene kaybı olmaksızın yurt dışında tamamlayabileceklerdir. Diğer taraftan anılan üniversiteler ile öğretim üyesi hareketliliği de olacaktır. Ayrıca Farabi programı kapsamında 51 üniversite ile karşılıklı anlaşmamız bulunmaktadır. Böylece bu üniversiteler ile öğrenci hareketliliği sağlanmaktadır.

Tıp Fakültesi halen Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerine bağlı 44 Anabilim dalı ve 15 Bilim dalı ile mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi, araştırma ve sağlık alanında bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile hizmet vermektedir. Haziran 2018 itibarıyla 51  profesör, 26 doçent, 62 yardımcı doçent, 8 uzman, 191 araştırma görevlisi, toplam 340 akademik personel görev yapmaktadır. Tıp fakültesi bugüne kadar 690 “Tıp Doktoru”, ve 450 ”Uzman Hekim yetişmiştir. Fakültemiz her geçen yıl daha fazla başarılı öğrenci tarafından tercih edilmektedir. Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından izleyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, gelişmiş olanaklara sahip Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile, bölgesel ve ulusal gereksinimler temelinde kalite odaklı eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunarak gelecek yıllarda daha da yüksek bir konuma taşıyacağına inanmaktayız.

Öğrencilerden beklentilerimiz, fakültenin mezuniyet yetkinliklerini kazanmaları, topluma hizmet alanının insan olduğunu, öğretim üyelerine ve arkadaşlarına karşı hep saygı, sevgi ve hoşgörülü olmalarıdır. Hekimlik mesleğinde sağlık hizmeti sunumunda hastaya yaklaşırken biyo-psiko sosyal ve kültürel yaklaşımın çok önemli olduğu; bu nedenle eğitim-öğretim hayatları boyunca tüm paydaşlarımızın bu duyguyu içselleştirmesi gerektiğine inanıyoruz.

Fakültenin 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim yılı için tüm öğrencilerimize sağlık ve mutluluk dolu üstün başarılı bir yıl diliyorum, Sevgilerimle…  

Prof. Dr. Murat CAN

Dekan

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin