Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Yeterlik (Board) Sınavı

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Derneğinin Yeterlik (Board) Sınavı Tıp Fakültemizin ev sahipliğinde 07 Eylül 2019 tarihinde saat 14.00’de dekanlık binasında yapılacaktır. Sınava katılacak tüm meslektaşlarımıza başarılar dileriz.Tıp Fakültesi Dekanlığı

05.09.2019

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin