Dahili Tıp Bilimleri
47 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Akademik Personel

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Rafet KOCA)
Prof.Dr. Rafet KOCA

Eğitim:

Tıp fakültesi öğrencileri bir yıl süren zorunlu İngilizce hazırlık sonrasında 6 yıl süren eğitimlerinde üçüncü ve beşinci yıllarda dermatoloji eğitimi almaktadır. Dönem III’de 1 saat teorik ve Dönem V’de 25 saati teorik, 42 saati pratik olmak üzere toplam 67 saat ders verilmektedir. Dermatoloji alanında uzmanlık eğitimi, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda 4 yıldır. Uzmanlık eğitimi sürecinde araştırma görevlileri dermatoloji bölümü içinde genel dermatoloji, dermatolojik cerrahi, fototerapi, dermatoalerji ve yataklı servis bölümünde rotasyonlarını tamamlarlar. Ayrıca Dermatoloji bölüm dışında, İç Hastalıları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümlerinde rotasyonlarını yaparlar. Pazartesi ve Perşembe günleri saat 12:45 ve 13:30 arası seminerlerin yapıldığı, olguların tartışıldığı ve makale değerlendirilmesinin yapıldığı eğitim günleri olarak düzenlenmiştir. Bugüne kadar 8 araştırma görevlisi Dermatoloji uzmanlık eğitimini tamamlayıp, değişik şehirlerde dermatolog olarak göreve atanmıştır.

Özniyetimiz (Vizyonumuz):

Dermatoloji alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde kendine yer edinmeyi, tıp fakültemizin mezuniyet öncesi ve Dermatoloji uzmanlık eğitiminde ülkemizdeki konumunu geliştirerek daha iyi ve daha ileri konuma ulaştırmayı hedefler.

Temel Değerler

 • Bilimsel doğruluk, evrensellik
 • Bilimsel ve akademik etik ilkelerine bağlılık
 • Çalışkanlık, çağdaşlık
 • Kurum ve toplum yararını gözetmek
 • Araştırıcılık ve yenilikçik

Özgörevimiz (Misyonumuz)

 • Uluslar arası standartlarda bilgi ve becerilerle donanmış, üretken ve etik kurallara bağlı dermatologlar yetiştirmek
 • Yüksek kalitede sağlık hizmeti vermek
 • Araştırmacı, çalışkan ve azimli bilim adamları ve uzman yetiştirmek

Eğitim Amaçları:

 • Hekimlik uygulamalarında temel bilgi ve kavrama becerilerine sahip,
 • Kendine güvenen, mesleğinde yeterli ve yetenekli
 • Yeni teknik olanakları kullanan
 • Tıptaki yeni bilimsel gelişmeleri takip eden
 • Bilimsel gelişmelere katkıda bulunan
 • Sosyal ve kültürel konularda aktif doktorları ve dermatologların yetiştirmek

Fiziksel Alt Yapı ve Donanım

Dermatoloji bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Yataklı servis Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesi bünyesinde D blok ikinci katta bulunmaktadır. Toplam 11 yatağımız mevcuttur. Ayaktan takip bölümümüz (poliklinikler ve müdahale odaları) C blok birinci katta yer almaktadır. Ayaktan takip bölümümüz iki muayene odası, bir fototerapi odası, bir müdahale odası (dermatocerrahi uygulamaları), bir mikoloji değerlendirme odası ve bir dermatoalerji odasından oluşmaktadır.

Bölümümüzde bulunan aletler:

 • Fototerapi ünitesi
 • Lokal fototerapi üniteleri
 • Brymill kriyoterapi cihazı
 • Ellman radyofrekans (radyo cerrahi) aleti
 • Wood lambası
 • Mikroskop
 • Madajet
 • Prick test
 • Yama testi

Sürekli Eğitim Programı

Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dermatoloji ve diğer bölümlerde seminerler ve dersler vermektedir.

Başlıca araştırma Alanları

 • Dermatolojik hastalıkların patogenezini araştırmak
 • Dermatolojik hastalıklarda oksidatif stres.
 • Psoriasis ve patogenez
 • Dermatoimmünoloji
 • Dermatoalerji

Lisan Eğitim Programı Dersleri

Tıp fakültesi Dönem I

Elementar Lezyonlar

Tıp fakültesi Dönem V

 • Dermatolojiye giriş
 • Bakteriyel hastalıklar
 • Viral hastalıklar
 • Yüzeyel mantar hastalıklar
 • Ürtiker, anjioödem
 • İlaç reaksiyonları
 • Erytema multiforme, Toksik epidermal nekrolizis
 • Psoriasis
 • Diğer papüloskuamöz hastalıklar
 • Parapsoriasis, Mikozis fungoides
 • Otoimmün büllü hastalıklar
 • Enfestasyonlar
 • Genodermatozlar
 • Sifiliz
 • Deri Tüberkülozu
 • Lepra
 • Behçet hastalığı
 • Bağ dokusu hastalıkları
 • Allerjik ve İrritan kontakt dermatitler
 • Atopik dermatitler
 • Bitkilere bağlı dermatitler
 • Diğer ekzematöz döküntüler
 • Deri ve güneş
 • Deri tümörleri
 • Adneks Hastalıkları
 • Saç hastalıkları
 • Mikroskopta mantar arama uygulaması
 • Alerji testi uygulamaları
 • Dermoskopi uygulaması

İletişim Bilgileri

 Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı 67600 Kozlu ZONGULDAK

Telefon: (372)2612202

Fax: (372)2610155

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin