Dahili Tıp Bilimleri
46 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Tanıtım:

Hastanemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 23 Ağustos 2007 yılında kurulmuştur. Ayaktan poliklinik hizmeti verilen Anabilim Dalımız, bir öğretim üyesi ile hizmet vermektedir. Anabilim Dalımız’da 0-18 yaşları arasındaki bebek, çocuk ve gençlerin ruhsal sorunları değerlendirilmekte, aile, öğretmen, okul ve ilgili, kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.

Bölümümüzün temel ilgi alanları,

 • Zekâ Gerilikleri
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otistik Bozukluk),
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,
 • Karşı Gelme Bozukluğu,
 • Davranım Bozukluğu,
 • Özgül Öğrenme Güçlükleri (Okuma, Yazılı anlatım, Aritmetik)
 • Kaygı Bozuklukları (Okul reddi ve korkular),
 • Duygu Durum Bozuklukları,
 • Tik Bozuklukları,
 • Dışa Atım Bozuklukları (İdrar ve Kaka Kaçırma),
 • Cinsel Kimlik Bozukluğu ve Cinsel Farklılaşma Bozuklukları,
 • İletişim Bozuklukları (Kekemelik, Konuşma ve Dil Bozuklukları)
 • Uyku Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Kimlik Sorunu
 • Kardeş ve Yaşıt İlişki Sorunları
 • Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi  Ruhsal Sorunları
 • Aile içi Etkileşim ile Ergenlik Dönemi Ruhsal Özellikleri ve Sorunları,
 • Aile İçi Şiddet
 • Korunma Altındaki Çocukların Ruhsal Sorunları
 • Koruyucu Aile ve Evlat Edinilen Çocuklar ve Ailelerinin Sorunlar
 • Çocuk İstismarı ve İhmal (Fiziksel, duygusal, cinsel)
 • Bedensel Sağlık Sorunu Olan Çocuk ve Ergenlerde Görülen Ruhsal Sorun ve Bozukluklar 

GENEL POLİKLİNİK HİZMETLERİ Bülent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, çocuklara aileleri ya da yakınlarıyla birlikte ayaktan değerlendirme, danışma ve tedavi hizmeti veren bir kurumdur. Yataklı servisi yoktur. Başvurular aileler tarafından doğrudan ya da Tıp Fakültesi’nin diğer bölümlerinden konsültasyon yoluyla yapılmaktadır. Anabilim Dalı’mıza, 0 –18 yaşlarındaki çocuklar için ilk başvuru yapılabilmektedir. Çocuk ve ergenlerin psikometrik değerlendirmeleri kapsamında gerektiğinde uzman psikolog tarafından nöropsikolojik testler, zeka testleri ya da gelişimsel tarama testleri uygulanmaktadır.  

Eğitim:

Tedavi hizmetlerinin yanı sıra yürütülen eğitim hizmetleri mezuniyet öncesinde 1. sınıflara Davranış Bilimleri, 3. sınıflara Klinik Bilimlere Giriş, 5. sınıflara staj ve 6. sınıf intern eğitimi olarak devam etmektedir. Mezuniyet sonrasında ise araştırma görevlisi eğitimi yıllara göre yapılandırılmış olarak yürütülmektedir. Anabilim Dalımızda uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır. Bu süre içinde Tıpta uzmanlık öğrencileri 12 ay Psikiyatri, 3 ay Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı) rotasyonu yapmaktadırlar. Kliniğimize Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dallarından gönderilen araştırma görevlilerine rotasyon eğitim programı uygulanmaktadır.

Vizyonumuz – Misyonumuz

Amacımız hastanemizde varolan tetkik ve tedavi olanaklarını hastaneye başvuranların iyilik ve sağlık hali için en iyi şekilde kullanmak, bunun yanında çocuk ve ergen psikiyatri bilimine katkı sağlayacak yeni bilgiler üretmemize yardımcı olacak araştırmalar yapmaktır. Eğitim, araştırma ve klinik hizmetler hastanemizin sahip olduğu yüksek teknolojik olanakların kullanımı ile en etkin biçimde, sürekli gelişme ve yenilenmeye açık olarak sürdürülmektedir. Hedefimiz bilimsel bilgi ve donanıma sahip Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları yetiştirerek bireylerin ve toplumun ruh sağlığına katkıda bulunmaktır.

İdari personel

Polikliniğimizde bir sekreter (Nilgün Sayılı) görev yapmaktadır.

Lisans ve Yüksek lisans Eğitim Programı

Dönem 1 dersleri

Gelişimsel Psikoloji

Bebeklik ve Okul Öncesi Dönemi

Okul Dönemi

Ergenlik Dönemi 

Dönem 3 dersleri

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar ve Çocukluk Çağı Psikotik Bozuklukları

DEHB ve Öğrenme Güçlükleri

Enürezis, Enkoprezis, Tik, Kekemelik

Çocuk ve Ergende Davranım Bozuklukları

Dönem 5 dersleri

Bebeklik ve Çocukluk  Çağında Görülen Psikiyatrik Hastalıkların Tanı ve Tedavisi

Ergenlik Çağında Görülen Psikiyatrik Hastalıkların Tanı ve Tedavisi

İletişim Bilgileri

Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

67600 Kozlu /ZONGULDAK

Telefon: (372) 261 2487

Fax: (372) 261 0155

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin