Dahili Tıp Bilimleri
45 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Akademik Personel

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI  (Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Gonca Handan ÜSTÜNDAĞ)

Prof.Dr. Gonca Handan ÜSTÜNDAĞ
Doç.Dr. Mutlu YÜKSEK
Doç.Dr. Cumhur AYDEMİR
Doç.Dr. İbrahim Etem PİŞKİN
Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye YÜKSEK
Dr. Öğr. Üyesi Zühal ÖRNEK 

Tanıtım:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 23.10.2000 yılında poliklinik, 09.04.2001 tarihinde yataklı servis hizmetine başlamıştır. İlk kurulduğu dönemde 12 yatak, 8 küvöz ve 11 tane yenidoğan kotu ile hizmet vermeye başlayan bölümümüz 2006 yılında yeniden yapılandırılarak 20 yataklı çocuk servisi, 3 yataklı yoğun bakım servisi ve 17 küvöz, 2 transport küvözü ve 10 yenidoğan kotundan oluşan tam donanımlı her türlü yenidoğan hastasınının takip edilebildiği yenidoğan servisi ile Zonguldak ve çevre illere hizmetine devam etmiştir. 2010 yılında 13 yataklı onkoloji ve immunoloji servisi açılmıştır. Şu anda 2 genel poliklinik, Allerji-İmmunoloji polikliniği, Gastroenteroloji polikliniği, Kardiyoloji polikliniği, Onkoloji polikliniği ve Sağlam çocuk poliklinikleri ile günde 100-150 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir. Büyük acil servis içinde ayrı bir birim olarak 24 saat hizmet veren çocuk acil servisi mevcuttur.

Çocuk Gastroenteroloji  Bölümü

Çocuk   Gastroenteroloji  Bölümü, Haziran 2009 tarihinden itibaren Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalına bağlı olarak hizmet vermektedir. Çocuk  Gastroenteroloji Bilim dalında gastrointestinal sistem hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve beslenme konusunda yatan ve ayaktan hasta izlemi ve eğitimi verilmektedir.

Rutin laboratuvar tetkiklerinin dışında girişimsel tanı ve tedavi amaçlı karaciğer biyopsisi ve endoskopi işlemleri, perkütan endoskopik gastrostomi yapılmaktadır. Kistik fibrosis tanısına yönelik Ter testi yapılabilmektedir.

Ünitede hizmet verilen hastalık grupları kusma, kabızlık kronik karın ağrısı, gastroözefageal reflü, kronik diyare, malabsorpsiyon sendromları, konstipasyon,  peptik ülser, inflamatuvar barsak hastalığı, gastrointestinal kanama, asit, hepatosplenomegali, neonatal kolestaz, kronik hepatit , siroz, Wilson hastalığı, beslenme bozuklukları, konjenital hepatik fibroz, hepatik koma, pankreatit ve kolelitiazis olarak sıralanabilir. Özellikle yutma ve beslenme sorunu olan çocuk hastalara lokal anestezi ile  PEG (perkütan endoskopik gastrostomi)  işlemi yapılabilmektedir.

Çocuk Onkoloji Bölümü

Çocuk Onkoloji Bölümü, Haziran 2010 tarihinden itibaren Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalına bağlı olarak hizmet vermektedir. Bölümümüzde Akut lenfoblastik lösemi, Hodgkin hastalığı ve Non-Hodgkin lenfoma, Wilms tümörü, nöroblastom, retinoblastom, beyin tümörleri, yumuşak doku ve kemik tümörleri, karaciğer ve germ hücreli tümörler ile histiositozlar gibi çocukluk çağı kanserlerinin tanı ve tedavileri yapılabilmektedir.

Yatarak tedavi görmesi gereken hastalar A7 katta bulunan Pediatrik Onkoloji-İmmünoloji servisinde tedavi altına alınmaktadır. Servis; içinde banyo, tuvalet, klima, buzdolabı, televizyon ve refakatçi için dinlenme grubu bulunan 6 adet tek kişilik oda, 2 adet iki kişilik oda ve 1 adet 3 kişilik odası ile Türkiye’nin en iyi fizik olanaklara sahip kliniklerinden bir tanesidir. Uzun süren ve onları her açıdan yoran, yıpratan tedavi süreçlerinde  çocukların hastane ortamını benimsemeleri, hastalıklarını biraz da olsa unutabilmeleri ve daha keyifli zaman geçirebilmeleri için serviste her şey çocuklar düşünülerek düzenlenmiştir. Odaların her biri farklı ve canlı renklerde boyanmış, kapılar ve duvarlar çizgi film karakterleriyle süslenmiştir. İçinde 2 play-station ve 1 bilgisayarı olan, ayrıca boyama, puzzle, oyun hamuru ve oyuncaklarla güzel zaman geçirebilecekleri bir oyun odası ve yine içinde her türlü konforu olan, ailelerin çocuklara istedikleri yemekleri pişirebileceği mutfak ile çamaşırların yıkanıp kurutulabildiği bir bölüm oluşturulmuştur.

Tüm hastaların tedavileri çocuk onkoloji ve çocuk uzmanı olan hekim grubu ile birlikte güler yüzle çalışan,  deneyimli hemşirelerimiz tarafından yürütülmektedir.

Çocuk Onkolojisi polikliniğimiz yataklı servisimizle aynı katta mesai saatleri içinde her gün hizmet vermektedir. Ayaktan kısa süreli tedaviler yine deneyimli hemşireler tarafından bu birimde yapılabilmektedir.

Hastalarımızın gereksinim duyduğu her türlü tıbbi müdahale ve bakım hastanemiz pediatrik cerrahi, beyin cerrahisi, ortopedi, göz, kulak-burun-boğaz, patoloji, fizik-tedavi ve dermatoloji bölümleri gibi birçok disiplinle işbirliği içinde verilmektedir. Radyoloji merkezimiz hastalarımızın tanı ve izlemleri sırasında gerekli radyolojik tetkiklerin en kısa sürede yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Hastalarımız tedavi protokolleri dahilinde almaları gereken radyoterapilerini, hastanemizin radyasyon onkolojisi bölümünde alabilmektedir.

Çocuk İmmünoloji – Alerji  Bölümü

Çocuk immünoloji – alerji bölümümüzde astım, alerjik rinit, atopik dermatit gibi alerji hastalıklarının ve sık enfeksiyona yol açan doğuştan bağışıklık bozukluklarının tanı ve tedavileri yapılabilmektedir.

Yatarak tedavi görmesi gereken hastalar A7 katta bulunan Pediatrik Onkoloji-İmmünoloji servisinde tedavi altına alınmaktadır.

Çocuk İmmünoloji ve Alerji polikliniğimiz B1 katta mesai saatleri içinde her gün hizmet vermektedir. Poliklinikte solunum fonksiyon testleri, alerji cilt testleri uygulanabilmektedir. Ayrıca hastanemizde serumdan spesifik IgE düzeyleri ölçülebilmekte, doğuştan bağışıklık sistemi bozukluk hastalıklarına tanı koyabilecek teknik ve laboratuvar olanakları mevcuttur.

Eğitim

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı olarak tıp fakültesi öğrencilerine ve tıpta uzmanlık öğrencilerine (Araştırma görevlileri) eğitim verilmektedir. Bugüne kadar Anabilim dalımızdan 14 kişi uzmanlığını almıştır.

Dönem 3, Dönem 4 ve intörn doktorların çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki hastalıklardan korunma, tanı koyabilme, tedavi becerilerini geliştirmeye yönelik dersler anlatılmakta ve pratik uygulamalar yapılmaktadır. Dönem 4 öğrencileri 10 haftalık, intörn öğrenciler ise 8 haftalık rotasyonlarla bölümümüzde eğitim görmektedir.

Araştırma görevlileri ihtiyaca göre yılda 2-4 kişi olacak şekilde Tıpta Uzmanlık Sınavı ile bölüme alınmaktadır. Bölümümüzde asistan eğitimi 4 yıldır. Bu süre içerisinde eğitimin değişik dönemlerinde deneyime göre artan sorumluluklar verilmektedir. Bu sorumluluk son yılda bir servisi yönetecek düzeye kadar ulaşmaktadır. Asistanlar ilk yıl 10-12 nöbet, daha sonra giderek azalarak kıdemli oldukları dönemde yaklaşık 4-6 nöbet tutmaktadırlar. Asistanlar 6 ay genel poliklinik, 2 ay acil, 18 ay servis (kıdemli + kıdemsiz), 4 ay rotasyon ve 16 ay yan dal departmanlarında çalışmaktadırlar. Akademik yıl içerisinde Salı-Çarşamba-Perşembe günleri eğitim günü olarak düzenlenmiş olup haftalık vaka takdimi toplantısı, mortalite ve morbidite toplantıları, makale ve seminer saatleri gerçekleştirilmektedir.

Özniyetimiz (Vizyonumuz) : Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve bilimsel araştırma alanında anabilim dalımızın önde gelen kurumlardan biri olmasını sağlamak.

Temel Değerlerimiz :

–          Bilimsel etik kurallara bağlılık

–          Güleryüzlü hizmet

–          Hasta bazlı yaklaşım

–          Katılımcılık ve paylaşımcılık

–          Araştırmacılık, yenilikçilik

Özgörevimiz (Misyonumuz) :

Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında tıp etiği çerçevesinde en iyi hizmeti vermek ve toplum sağlığını gözeten, üstün yetilere sahip, ahlaklı, araştırmacı, yeniliklere açık, çağdaş hekimler yetiştirmek.

Altyapı

Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi içinde A ve B bloklarda yer alan Genel Pediatri, Onkoloji-İmmunoloji ve Neonatoloji servislerinde yatan hasta hizmetleri verilmektedir. Anabilim dalımızda; çocuk servisinde 20 yatak, yoğun bakım servisinde 3 yatak, onkoloji-immunoloji servisinde 13 yatak ve yenidoğan yoğun bakım servisinde 27 yatak olmak üzere toplam 63 yatak mevcuttur. Poliklinik hizmetleri B blok 1. Katta 2 adet genel poliklinik, gastroenteroloji, kardiyoloji, alerji-immunoloji, onkoloji, yenidoğan poliklinikleri, kan alma odası ve emzirme odası olmak 9 oda ile verilmektedir.

Sürekli Eğitim Programı : Çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı olarak Zonguldak ve çevre illerdeki pediatrist ve pratisyen hekimlere yönelik sempozyum ve kurslar düzenlenmektedir. Şimdiye kadar düzenlenmiş toplantılar aşağıda belirtilmiştir.

 • Çocuklarda Güncel Aşı Uygulamaları
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu (Çiyad Kursu)
 • Erişkinden Çocukluğa Tüberküloz Sempozyumu
 • Primer İmmun Yetmezliklere Yaklaşım Sempozyumu

Anabilim Dalımızca Anlatılan Dönem III Ders Konuları

 • Eritrosit metabolizması, enzim eksiklikleri ve sferositoz
 • Lenfadenopati ve yaklaşım
 • Demir eksikliği ve demir metabolizması
 • Hemoglobinopatiler
 • Çocukluk çağı tümörlerine giriş
 • Akut Lösemiler
 • Çocukluk çağı lenfomaları
 • Alerjik hastalıkların patogenezi
 • Anafilaksi
 • Solunum sistemi semptomatolojisi
 • Çocukta beslenme
 • Çocukta büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi
 • Yenidoğan Sarılıkları
 • Fetal dolaşım ve Neonatal adaptasyon
 • Dolaşım sistemi semptomatolojisi
 • Konjenital kalp hastalıkları
 • Romatizmal Ateş
 • Bronşiyolit
 • Bronşiyal Astım
 • Kistik fibrosis
 • Çocuklukta ön hipofiz hastalıkları
 • Puberte ve bozuklukları
 • Çocukluk çağı tiroid hastalıkları
 • Konjenital adrenal hiperplazi
 • Çocukluk çağının diyabetinin özellikleri
 • Gastrointestinal sistem semptomatolojisi
 • Sıvı-elektrolit dengesi ve bozuklukları
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Renal tübüler hastalıklar
 • Boşaltım sistemi semptomatolojisi
 • Proteinüri ve nefrotik sendrom
 • SSS infeksiyonları
 • Poliomyelitler
 • Tüberküloz menenjiti
 • Sinir sistemi hastalıkları semptomatolojisi
 • Pediatrik romatolojiye giriş

Anabilim Dalımızca Anlatılan Dönem IV Ders Konuları

 • Siyanozu olan çocuğa yaklaşım 
 • Akut romatizmal ateş
 • Kalp yetmezliği ve tedavisi
 • Febril konvülziyonlar
 • Serebral palsi
 • Yenidoğanın fizik muayenesi
 • Konjenital adrenal hiperplazi
 • Konjenital kalp hastalıkları
 • Boy kısalıkları
 • Pediatrik EKG
 • Diabetik ketoasidoz
 • Üfürümü olan çocuğa yaklaşım
 • Kusması olan çocuğa yaklaşım
 • Hipotonik infant
 • Dolaşım Sistemi Muayenesi
 • Motor mental retardasyon
 • Alerjik rinit
 • Pnömoniler
 • Nörolojik muayene
 • Nörokutan sendromlar
 • Menenjitler
 • Yenidoğanın solunum sistemi hastalıkları
 • Solunum sistemi muayenesi,klinik belirti ve bulguları
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Astım
 • Ürtiker ve anjioödem
 • İmmun yetmezliklerde tanım ve yaklaşımlar
 • Hücresel immun yetmezlikler
 • Çocukluk çağı vaskulitleri
 • Raşitizm
 • Akut otitis media
 • Akut sinüzit
 • Anafilaksi
 • Artritli çocuğa yaklaşım
 • Bronşiyolit
 • Hümoral immün yetmezlikler
 • Ateşli çocuğa yaklaşım
 • Atopik dermatit
 • Sinir Sistemi Muayenesi
 • Proteinürili çocuğa yaklaşım ve nefrotik sendrom
 • İdrar yolu infeksiyonları
 • Nefritik sendrom – Hematürili çocuğa yaklaşım
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Sıvı elektrolitler,dehidratasyon tedavisi
 • Döküntülü hastalıklar
 • İmmünizasyon
 • Yenidoğan resüsitasyon
 • Yenidoğan sepsisi
 • Zehirlenmeler
 • Epilepsi
 • Çocukluk çağında sık görülen kardiyak aritmiler
 • Kardiyo pulmoner resusitasyon
 • Öksüren çocuğa yaklaşım
 • Koma
 • Stridoru olan çocuğa yaklaşım
 • Sepsis ve septik şok ,DIC
 • Tuberküloz
 • Yenidoğan metabolik hastalıklarına yaklaşım
 • Prematürite
 • Yenidoğan konvülziyonları
 • Çocukluk çağında öykü alma
 • Beslenme
 • Akut gastroenteritler
 • Malnütrisyon ve avitaminozlar
 • Kas hastalıkları
 • MSS dejeneratif hastalıkları
 • Malabsorbsiyon
 • Büyümenin değerlendirilmesi
 • Puberte ve puberte bozuklukları
 • Gastroösefagiel reflu
 • Kabızlık
 • Peptik ülser ve H.Pylori
 • Kronik ishal
 • Kistik fibrozis
 • Anne sütü, emzirme ve sorunları
 • Besin Zehirlenmesi
 • Karın ağrısı olan çocuğa yaklaşım
 • Gastrointestinal Sistem Muayenesi
 • Yenidoğan sarılıkları
 • Konjenital hipotiroidi
 • Lenfadenopatili hastaya yaklaşım
 • Demir eksikliği anemisi
 • Lösemiler
 • Kanama diatezleri
 • Wilms tümörü,Nöroblastom
 • Hemolitik anemiler
 • Lenfomalar
 • Çocuk onkolojisine giriş
 • Kan ürünleri tranfüzyonu
 • Anemili çocuğa yaklaşım
 • Megaloblastik anemiler
 • Baş Boyun Muayenesi
 • Aplastik anemiler
 • Herediter sferositoz
 • Enzim eksiklikleri
 • Hemoglobinopatiler
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin