Dahili Tıp Bilimleri
42 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp Hakkında:

Acil Tıp, müdahale edilmediği takdirde ölümle ya da sakatlıkla sonuçlanabilecek ani hastalık ya da yaralanma durumlarında hastaları tepeden tırnağa kadar değerlendirerek gerekli müdahaleyi yapan bir uzmanlık dalıdır. Acil Tıp dünyada 1970’lerin başından beri Türkiye’de ise 1994’ten bu yana ayrı bir uzmanlık dalı olarak eğitim vermekte ve hasta bakım hizmeti sunmaktadır. Hastanemiz acil servisi 2003 yılında hizmet vermeye başlamış ve 2010 yılına kadar Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim elemanları gözetiminde yetişkin acil servis hizmetleri sunulmuştur. 2010 yılında Bülent Ecevit  Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı kurulmuş olup acil tıp eğitimi ve yetişkin acil servis hizmetleri Acil Tıp Anabilim Dalı bünyesinde sürdürülmektedir.

Acil Servis Hizmetleri:

Acil servise başvuran tüm hastalar ilk karşılayan hemşire, acil tıp teknisyeni, paramedik ya da doktor tarafından değerlendirilerek hastalığının aciliyetine göre sınıflandırılıp (triaj uygulanarak) uygun bölüme alınmaktadır. Yakın takip ve tedavi gerektiren ve kalp hastalığı, solunum sıkıntısı gibi yakınmaları olan hastalar monitorlü alanda değerlendirilirken, yakın takip gerektirmeyen diğer travma hastaları, baş ağrısı, karın ağrısı ve benzeri yakınması olan hastalar ise hızlı bakı alanlarında değerlendirilmektedirler. Acil servise başvuran hastaların tümü beklemeksizin değerlendirilirken, kalabalık saatlerde hayatı tehdit edici yakınması olmayan hastalar için bu süre uzayabilmektedir. Çoklu travma hastaları ise hızla resüsitasyon odasına alınmakta ve öncelikle değerlendirilmekte ve gerekli tedavileri yapılmaktadır. Hastanın yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından yatış gerektiren bir durum saptanırsa uygun bölümden konsültasyon istenerek hasta ilgili bölüme yatırılmaktadır.

Acil Tıp Anabilim Dalının alt yapısı şu bölümlerden oluşmaktadır:

Herhangi bir nedenle solunum ve kalp durması olan, ya da durma ihtimali yüksek olan, travma nedeni ile acil servise başvuran, kanaması olan, zehirlenme nedeni ile acil servise getirilen, şuuru kapalı olan, ambulans ile hastaneye getirilen hastaların ilk muayene ve tedavisinin yapıldığı Resüstasyon (Canlandırma) Odası
Yaralanma nedeni ile getirilen hastaların değerlendirmesinin yapıldığı Travma Odası
Bulaşıcı hastalık riski olan hastaların değerlendirildiği İzole Oda
Kulak-Burun-Boğaz ve Göz Hastalarının değerlendirildiği KBB-Göz Odası
Kadın Doğum Hastalarının değerlendirildiği Jinekoloji Odası
İlk değerlendirmesi yapılarak izlenmesi gereken hastaların yatırıldığı Gözlem Üniteleri
Başvuran hastaların ilk değerlendirmesinin yapıldığı Hasta Muayene Alanı
Nükleer, kimyasal ve biyolojik ajanlara maruz kalan hastaların arındırılma işlemlerinin yapılabileceği Dekontaminasyon Alanı
Basit alçı, yara sütürasyonu ve pansumanı gibi işlemler için Non-steril Ameliyathane


Eğitim

Acil Tıp uzmanlık eğitim süresi 5 yıldır. Bu sürenin 13 ayı resmi rotasyon süresidir. Rotasyon süresinin 3 ayı çocuk acil, 2 ayı iç hastalıkları, birer ayı anestezi, nöroloji, kardiyoloji, ortopedi, genel cerrahi, kadın doğum, göğüs hastalıkları ve radyolojidir.

Ayrıca lisans öğrencileri dönem 1 derslerinde ve dönem 6’daki acil tıp stajı eğitimleri süresince sık karşılaşılan hayatı tehdit edici hastalıklar ve yaralanmalar konusunda teorik ve pratik eğitim almaktadırlar.

Acil Tıp Anabilim Dalı’nın eğitim hedeflerinden biri de toplumdaki tüm bireylerin hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmelerini sağlayan “Temel Yaşam Desteği” eğitimlerini yaygınlaştırmak ve herkesin bu tecrübeyi uygulayabilmesini sağlamaktır.

Lisans Programı

Dönem 1 Dersleri

Erişkin Temel Yaşam Desteği
Çocuk Temel Yaşam Desteği
Yanıklar
Zehirlenmeler
Boğulmalar ve elektrik Çarpması
Hayvan Isırık ve Sokmaları
Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri


Dönem 6 Dersleri

Erişkin Temel Yaşam Desteği
Çocuk Temel Yaşam Desteği
Erişkin İleri Kardiyak Yaşam Desteği
İleri Kardiyak Yaşam Desteği
EKG ve Ritm Tanıma
Multitravmalı hastada primer bakı
Multitravmalı hastada sekonder bakı
Pediatrik Travma Hastasına Yaklaşım
Geriatrik Travma Hastasına Yaklaşım
Gebe Travma Hastasına Yaklaşım
Acil Havayolu Yönetimi
Hızlı Ardışık Entübasyon
Acil Serviste Adli Vakalar
Zehirlenmiş Hastaya Klinik Yaklaşım
Hastane Öncesi ve Acil Serviste Triaj
Olay Yeri ve Ambulansta Hasta Müdahalesi
Göğüs Ağrısında Acil Yaklaşım
Karın Ağrısında Acil Yaklaşım
Solunum Sıkıntısında Acil Yaklaşım
Senkop ve Bilinç Bulanıklığı
 

Misyonumuz

Her yaş gurubu için aciliyet derecesi en az olan durumlardan hayatı tehdit edecek durumlara kadar her türlü acil durumda ihtiyaç duyulan acil hizmeti vermek ve bunun yanında Acil Tıp bilimine katkı sağlayacak yeni bilgiler üretmemize yardımcı olacak araştırmalar yapmaktır. Eğitim, araştırma ve klinik hizmetler hastanemizin sahip olduğu yüksek teknolojik olanakların kullanımı ile en etkin biçimde, sürekli gelişme ve yenilenmeye açık olarak sürdürülmektedir.

Vizyonumuz

Acil tıp alanında tıbbi literatüre katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve bununla birlikte Acil sağlık sorunlarını kavramış, bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, kutsal hekimlik mesleğinin etik kurallarına uyan, araştıran ve sorgulayan, tıptaki güncel gelişmeleri izlemeye ve uygulamaya istekli, mesleğinin her alanında etkili ve sağlıklı bir iletişim becerisine sahip, görev aldığı çeşitli basamaklardaki sağlık kuruluşlarında hekimlik ve liderlik yapabilecek, toplum sorunlarına duyarlı, uluslararası standartlarda hekimler ve acil tıp uzmanları yetiştirmektir.

Temel Değerler

Bilimsellik,evrensellik
Çalışkanlık,çağdaşlık
Yaratıcılık,yenilikçilik
Akademik etik ilkeleri gözetmek
Hekimlik temel değerlerini gözetmek
Takım olma bilinci ve katılımcılık
Şeffaflık


Anabilim Dalı Başkanı

  • Yrd. Doç. Dr. Hilal HOCAGİL ( Vekaleten )


Öğretim Üyeleri

  • Yrd.Doç.Dr. Cüneyt HOCAGİL
    Yrd.Doç.Dr. Hilal HOCAGİL
    Yrd.Doç.Dr. Şükran KOCA 

 

Araştırma Alanları

Triaj

Afetlerde ilkyardım

İleri Kardiyak Yaşam Desteği

Çoklu Travma Hastaları

Zehirlenmeler

İletişim Bilgileri

Bülent Ecevit Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Acil Tıp Anabilim Dalı

67630, Kozlu, Esenköy, Zonguldak

Tel: (372) 261 22 35

Fax: (372) 261 01 55

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin