Dahili Tıp Bilimleri
60 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Akademik Personel

TIBBİ GENETİK (Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Ahmet DURSUN) 

Prof.Dr. Ahmet DURSUN

Tanıtım:

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 29.01.2004 tarihinde açılmıştır. Mayıs 2004’te moleküler genetik laboratuvarının hizmete girmesi ile tanı ve araştırmaya yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ocak 2011 tarihinden itibaren bölümümüz bir öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi, iki araştırma görevlisi, bir biyolog ve bir sağlık teknikeri ile çalışmalarına devam etmektedir.

Anabilim Dalımızda tanı amaçlı olarak;

 • Kandan DNA eldesi
 • Faktör V Leiden mutasyon analizi,
 • Protrombin 20120 mutasyon analizi,
 • Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) mutasyon analizi
 • Y kromozom mikrodelesyon analizi
 • Kistik Fibroz Mutasyon Analizi
 • ACE gen polimorfizm tespiti
 • Orak Hücreli Anemi Mutasyon Analizi
 • Periferik kandan kromozom analizi

testleri yapılmaktadır. Ayrıca bölümümüzde fakültemizin diğer bölümleri ile işbirliği içerisinde bir takım çalışmalar devam etmektedir.

Bunun yanında Anabilim Dalımız rutin hastane hizmetlerinde de görev almakta ve Klinik Genetik polikliniği ve çeşitli bölümlerle konsültasyon bazında hizmet paylaşımını gerçekleştirmektedir. Ayrıca yakın bir gelecekte kanser sitogenetiği, prenatal tanı ve FISH uygulamalarının başlaması planlanmaktadır.

 

Eğitim:


Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik (dönem-1), Klinik Genetik (dönem-2 ve dönem-3) derslerini vermektedir. Ayrıca Anabilim Dalında Temmuz-2004 tarihinden beri uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmış olup bugüne kadar 2 asistanımız Tıbbi genetik uzmanı olarak mezun edilmiştir. Bunun yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersleri de Anabilim Dalımız tarafından yürütülmektedir.

Özniyetimiz (Vizyonumuz); bilimsel çalışmaları ile dünyadaki bilim standartlarını yakalayan, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, ülkenin bilimsel ve teknolojik alanlarında ön sıralarda olan ve bölgemize doğru ve kaliteli bilgi sağlamada öncülük eden bir birim olmaktır. Modern yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı üretken, nitelikli ve oluşturduğu değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden Tıbbi Genetik uzmanları yetiştirmek ve dünya çapında adından söz edilen ve öncü bir Tıbbi Genetik kliniği ve merkezi olabilmektir.

 

Temel Değerlerimiz:

 • Bilimsellik ve çağdaşlık
 • Toplum yararını gözetmek
 • Bilimsel ve akademik etik ilkelere bağlılık
 • Araştırıcılık ve yenilikçilik

Özgörevimiz (Misyonumuz); bireyi temel alan bilimsel, çağdaş ve kaliteli Tıbbi Genetik hizmeti vermek olup, bunu lisans ve lisansüstü Tıbbi Genetik eğitimi vererek, içinde bulunduğumuz toplumu bilinçlendirerek ve literatüre yön veren ulusal ve uluslarası klinik-deneysel araştırmalar yaparak sağlar.

Eğitim Amaçları:

 • Kendisine ve bilgisine güvenen, mesleğinde yeterli ve yetenekli,
 • Tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri izleyen,
 • Çağdaş ve en yeni teknik olanakları kullanan,
 • Bilimsel yayınlarla ulusal ve uluslar arası bilgi birikimine katkıda bulunan,
 • Takım çalışmasına yatkın Tıbbi Genetik uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 

İdari Personel

İdari personel ise toplam 2 kişi olup 1 adet biyolog (Tuğba AKTAŞ) ve 1 adet sağlık teknikerinden (Nihan YANIK) oluşmaktadır.

Alt Yapı

Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi eğitim bloklarında konuşlanmış olup 1 öğretim üyesi odası, 2 adet moleküler genetik çalışmaları için dizayn edilmiş laboratuvar ve 2 adet sitogenetik laboratuvarından oluşmaktadır.

Moleküler Genetik laboratuarında kullandığımız cihazlardan bazıları şunlardır:

 1. Real-Time PCR
 2. Termal cycler
 3. Jel görünteleme sistemi
 4. Mikrosantrifüj
 5. Santrifüj
 6. Elektroforez Tankı
 7. Elektroforez Güç Kaynağı
 8. Mikrodalga Fırın
 9. Manyetik karıştırıcı
 1. Hassas terazi
 2. Distile su cihazı

Sitogenetik laboratuarında kullandığımız cihazlardan bazıları şunlardır:

 1. Kromozom Görüntüleme ve Analiz Sistemi
 2. Karbondioksitli İnkübatör
 3. Laminar Flow
 4. Santrifüj
 5. Mikroskop
 6. İnvert Mikroskop
 7. Su Banyosu

Başlıca Araştırma Alanları

 • Faktör V leiden mutasyon analizi ve gebelik komplikasyonları
 • Faktör V leiden mutasyon analizi ve kemiğin aseptik nekrozları
 • İnfertilite ve Y kromozom mikrodelesyonlar
 • ACE gen polimorfizmi ve Unipolar ve bipolar depresyon ile ilişkisi
 • ACE gen polimorfizmi ve mesane kanseri ile ilişkisi
 • ACE gen ve ENOS gen polimorfizmi ve hipertansiyon
 • Vit D polimorfizmi ve hipertansiyon
 • IL-1 beta, IL-1Ra, IL-6 ve IL-10 gen polimorfizmi ve Behçet hastalığı ile ilişkisi
 • IL-1Ra, IL-4 ve TNF-beta gen polimorfizmi ve mesane kanseri ile ilişkisi
 • IL-18 gen polimorfizmi ve Multiple Skleroz ile ilişkisi

Lisans Eğitim Programı Dersleri

Dönem 1

Hücre Bilimleri 2 Ders Kurulu

Hücre Bilimleri 3 Ders Kurulu

Hücre Bilimleri 4 Ders Kurulu

Dönem 2

Hastalıkların Biyolojik Temeli 1 Ders Kurulu

Dönem 3

Neoplazi ve hemopoetik Sistem Ders Kurulu

İnfeksiyon Ders Kurulu

Dolaşım Solunum Sistemi Ders Kurulu

Ürogenital Sistem Ders Kurulu

Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Ders Kurulu

Kas İskelet Sistemi Ders Kurulu

Tıbbi genetik dersleri bölümümüz tarafından verilmektedir.

İletişim Adresi:

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, ZONGULDAK 

Tel : (0 372) 261 32 20     

eposta: genetik@ med.karaelmas.edu.tr

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[<Icerik: Tıp Fakültesi Mezuniyet ve Yemin Töreni>]
IPv6 Etkin