Dahili Tıp Bilimleri
58 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Radyoloji Anabilim Dalı

Tanıtım: Radyoloji Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Ekim 2000 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Giderek fiziksel alt yapı, eğitim kadrosu ve teknik personel açısından güçlenen Radyoloji Anabilim Dalı halen hastanemizde kendine ayrılmış olan iki bölümde faaliyet göstermektedir. Radyoloji  Departmanımızda tanısal amaçlı Rontgen, Kontrastlı Röntgen, Ultrasonografi, Renkli Doppler Ultrasonografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme tetkiklerinin çekilmesi ve raporlanması gerçekleştirilmektedir. Bunların yanı sıra Anjiyografi ve Girişimsel Radyoloji alanında da hizmet vermektedir.  2010 yılında 78000 adet Röntgen-Kontrastlı Röntgen, 18.300 adet Ultrasonografi-Renkli Doppler Ultrasonografi, 15000 Bilgisayarlı Tomografi, 9500 Manyetik Rezonans Görüntüleme  ve 2500 Mamografi incelemesi gerçekleştirilmiştir.

Eğitim: Tıp fakültesi öğrencilerine  dönem III ‘de  23 saat teorik radyoloji dersi verilmektedir. Dönem V öğrencilerine  ise 15 günlük  Nükleer Tıp-Radyoloji stajı verilmektedir. Ayrıca  Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Radyoloji teknikerliği  ön lisans programlarında bir ve ikinci sınıflarda Radyoloji dersleri verilmektedir.  Radyoloji alanında Uzmanlık Eğitimi, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda 4(dört) yıldır. Uzmanlık eğitimi sürecinde; araştırma görevlileri önce Ultrasonografi, Rontgen, Kontrastlı Rontgen çalışmalarına katılır. Daha sonra Renkli Doppler Ultrasonografi, Mamografi ve Bilgisayarlı Tomografi değerlendirme programına alınırlar.İlerleyen yıllarda Manyetik Rezonans görüntüleme değerlendirmelerine katılırlar. Radyoloji araştırma görevlileri ayrıca makale, seminer ve olgu sunum toplantılarına, çeşitli anabilim dallarıyla yapılan ortak toplantılar yanında bilimsel yayın çalışmalarına da katılırlar.

Vizyon: Radyoloji Anabilim Dalı yakın çevresinde ve Batı Karadeniz bölgesinde diyagnostik ve girişimsel radyoloji hizmetlerinde kendine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeyi hedefler. Ulusal ve uluslar arası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknolojiyle ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir bölüm olma vizyonunu paylaşır.

.Temel Değerler::

-Bilimsellik ve Evrensellik

-Çağdaşlık

-Doğruluk ve Güvenilirlik

-Katılımcılık ve Paylaşımcılık

-Sorumluluk

-Bilgiyi arama, toplama, üretme ve yaymada mükemmellik

-Hekimlik temel değerlerini gözetmek

-Akademik etik ilkeleri gözetlemek

-Teknolojik gelşişmeleri izlemek ve uygulamak

-Radyoloji eğitimini doğru ve ilkeli yaklaşımla gerçekleştirmek

Misyon:

Öğrencilerin hastalıkların Klinik-Radyolojik tanı mekanizmalarını uygun eğitim ve çağdaş yöntemler eşliğinde öğrenmelerini sağlamaktır. Evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli hekimler, radyoloji uzmanları ve radyoloji teknikerleri yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Akademik Personel:

2010-2011 eğitim- öğretim döneminde Radyoloji Anabilim Dalı kadrosunda iki profesör, bir Doçent olmak üzere üç öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümümüzün bugüne kadar yetiştirdiği radyoloji uzman sayısı on altı dır.Halen sekiz araştırma görevlisi uzmanlık eğitimi almaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı:

  • Doç.Dr. Serkan GÜNEYLİ

Öğretim Üyeleri:

  • Doç.Dr. İbrahim İlker ÖZ
  • Doç.Dr. Serkan GÜNEYLİ
  • Yrd.Doç.Dr.Emrah ÇAĞLAR

İdari/Teknik Personel:

Kadromuzda altı raportör (Erdal KARABAĞ, Meral ALKAN, Berrin ODABAŞ, Fatma GÖKCE, Muhammer COŞKUN, Nuray HELVACI), dört sekreter ( Nilgün SAYILI, Metin KULLUK, Musa GÜÇLÜ, Nur KARAPINAR) ve yirmi iki Rontgen Teknisyeni (Ufuk CENGİZ, Güldan KÜÇÜKKAYA, Emine ÖZSOY, Dilek PAMPAL, Necmiye KIRCA, Elvan ÖNCÜLER, Kurtuluş DOĞANAY, Ayşe GÜLER SARI, Musa ÖZSAVRAN, Volkan KÖKÇÜ, Muhammed İŞLER, Emre AYAN,  Yunus SARIÖZ, Selma MALKOÇ, Gülseren USLU, Selda YILDIRIM , Çetin ÖZTÜRK, Vedat PAMPAL, Sevinç BUDAK, Recep AYDIN)  bulunmaktadır.

Fiziksel Altyapı ve Donanım:

Radyoloji Anabilim Dalı A Blok B-1 kat ve C Blok B-1 katta yer alan iki Departmanda faaliyet göstermektedir. Radyoloji Anabilim Dalı’nın kullanımına ait 2 adet Bilgisayarlı Tomografi Ünitesi, Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesi, Mamografi Ünitesi, Kontrastlı Röntgen Ünitesi, 2 adet Röntgen ve 1 adet Acil Röntgen Ünitesi,  3 adet Ultrasonografi-Renkli Doppler Ultrasonografi Ünitesi, Öğretim Üyesi odaları, Seminer odası, 2 adet Film Değerlendirme odası, 2 adet Raportör odası, Asistan ve Teknisyen odaları, film-sonuç dağıtım ve randevu sekreteryası yer almaktadır.

Kullandığımız cihazlardan bazıları şunlardır:

1.Phlips Intera Master 1.5T MRG Cihazı

2.Toshiba Activion 16 kesitli MDBT Cihazı

3.Siemens Somatom Spirit 2 kesitli BT cihazı

4.GE Logic 9 Renkli Doppler Ultranografi Cihazı

5.ATL HDI 5000 Renkli Doppler Ultranografi Cihazı

5.Schimadzu  1200 Renkli Doppler Ultranografi Cihazı

6.Logic 200 Ultrasonografi Cihazı

7.Philips 4000 Mammografi Cihazı ve Stereotaksi Aparatı

8.Philips Tele Diyagnost  Dijital Rontgen Cihazı

9.Philips Trauma Diyagnost Acil Rontgen Cihazı

10.2 adet Rontgen Sistemi ve Agfa 85 CR sistemi

11.Mini Packs sistemi

Başlıca Araştırma Alanları:

Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi

Kas İskelet sistemi Radyolojisi

Toraks ve Meme Radyolojisi

Abdominal Radyoloji

Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi

Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji

Dersler:

I.Tıp Fakültesi Dönem III-Dönem V:

1.Gastrointestinal Ders Kurulu

Özefagus Radyolojisi

Mide Radyolojisi

İnce Barsak Radyolojisi

Kalın Barsak Radyolojisi

Karaciğer Radyolojisi

Fokal Karaciğer Kitleleri

Diffüz Karaciğer Hastalıkları

Pankreas Radyolojisi

Safra Kesesi Radyolojisi

Görüntüleme Yöntemleri:

2.Dolaşım-Solunum Sistemi Ders Kurulu

Akciğer Grafisi Değerlendirme

Solunum sistemi Hastalıkları Radyolojisi

Kalp Hastalıkları Radyoloji

Görüntüleme Yöntemleri

3.Endokrin sistem Ders Kurulu

Hipofiz ve Sellar  Bölge Hastalıkları   Radyolojisi

Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları Radyolojisi

Adrenal Gland Hastalıkları Radyolojisi

Meme Hastalıkları Radyolojisi

Görüntüleme Yöntemleri

4.Ürogenital Sistem Ders Kurulu

Renal Hastalıklar Radyolojisi

Prostat Radyolojisi

Testis Radyolojisi

Jinekolojik Radyoloji

Obstretrik Radyoloji

Görüntüleme Yöntemleri

5.Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Ders Kurulu

Santral Sinir Sistemi Hastalıkları Radyolojisi

Göz Hastalıkları Radyolojisi

Görüntüleme Yöntemleri

6.Kas ve İskelet Sistemi Ders Kurulu:

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Radyolojisi

Görüntüleme Yöntemleri

İletişim Bilgileri:

 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyoloji Anabilim Dalı


BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

67600, Kozlu, Esenköy, ZONGULDAK

Tel:(372)261 31 07

Fak:(372 )261 01 55

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin