Dahili Tıp Bilimleri
57 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Akademik Personel

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Nuray ATASOY)

Prof.Dr. Nuray ATASOY
Doç.Dr. Levent ATİK
Doç.Dr. Özge SARAÇLI

Tanıtım: Hastanemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 2000 yılında hizmete geçmiştir. Ayaktan poliklinik ve yataklı servis hizmeti verilen Anabilim Dalımız, üç öğretim üyesi ve altı araştırma görevlisi ve yardımcı sağlık personelinden oluşan bir ekiple hizmet vermektedir. Yataklı servisimiz 20 yatak kapasitelidir. Beş tane tek kişilik, beş tane de üçer kişilik odamız vardır. Yataklı serviste deneyimli hemşire ve sağlık görevlisi ekibimizle hizmet verilmektedir. Son teknolojiye sahip elektrokonvulzif terapi cihazımızla anestezili EKT uygulamaları yapılmaktadır. Poliklinik düzeyinde günlük ortalama 70 hasta başvurusu olmaktadır.

Eğitim: Tedavi hizmetlerinin yanı sıra yürütülen eğitim hizmetleri mezuniyet öncesinde 1. sınıflara Davranış Bilimleri, 3. sınıflara Klinik Bilimlere Giriş, 5. sınıflara staj ve 6. sınıf intern eğitimi olarak devam etmekte; mezuniyet sonrasında ise araştırma görevlisi eğitimi yıllara göre yapılandırılmış olarak yürütülmektedir. Açılan kadro sayısına bağlı olarak Eylül ve Nisan dönemi TUS sınavıyla kliniğimize araştırma görevlisi alınmaktadır. Uzmanlık eğitimi süresi beş yıldır. Bu beş yıl

içinde dokuz ay nöroloji, üç ay iç hastalıkları ve dört ay çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları bölümlerinde rotasyonel araştırma görevlisi olarak eğitimleri sürmektedir. Araştırma görevlisi eğitiminin ilk iki yılında kliniğimizde yataklı serviste yatan hasta ve sonraki dönemde ayaktan poliklinik hizmetleri ile ilgili öğretim üyeleriyle birlikte çalışmaktadırlar. Araştırma görevlisi eğitim faaliyeti kapsamı içinde haftalık seminer programları, makale sunumları, vaka sunumları ve bireysel psikoterapi süpervizyonlarını içeren bir programa tabi tutulmaktadır. Kliniğimize Nöroloji, Aile Hekimliği ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dallarından gönderilen araştırma görevlilerine rotasyon eğitim programı uygulanmaktadır.

Kliniğimizden şimdiye dek 3 doçent, 8 uzman yetiştirilmiştir.

Vizyonumuz – Misyonumuz

Amacımız hastanemizde varolan tetkik ve tedavi olanaklarını hastaneye başvuranların iyilik ve sağlık hali için en iyi şekilde kullanmak, bunun yanında psikiyatri bilimine katkı sağlayacak yeni bilgiler üretmemize yardımcı olacak araştırmalar yapmaktır. Eğitim, araştırma ve klinik hizmetler hastanemizin sahip olduğu yüksek teknolojik olanakların kullanımı ile en etkin biçimde, sürekli gelişme ve yenilenmeye açık olarak sürdürülmektedir. Hedefimiz bilimsel bilgi ve donanıma sahip Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları yetiştirerek bireylerin ve toplumun ruh sağlığına katkıda bulunmaktır.

İdari personel

Psikiyatri kliniği 6 hemşire (Şirin HARKIN, Tuğba GEZMİŞOĞLU, Pelin KARA, Nuray KALUK, Yasin AYAN, Meliha Sultan DERELİ), 1 sağlık memuru (Altan ASLAN), 5 hastabakıcı (Eren KÖKDEMİR, Şaban ALTUNKAYA, Yalçın ALKAN, Haldun ÇOBAN, Metin YANIK), 1 iş uğraşı eğitmeni (Gülay ONAN), 2 temizlik personeli (Dilek ŞAHİN, Ferhat AÇIKGÖZ) ve 2 sekreter (Ayşe Meltem YÜKSEL, Özlem DEMİRCİ) görev yapmaktadır.

Lisans ve Yüksek lisans Eğitim Programı

Dönem 1 dersleri

Psikolojiye Giriş

Beyin ve Davranış

Gelişimsel Psikoloji

Bebeklik ve Okul Öncesi Dönemi

Okul Dönemi

Ergenlik Dönemi

Yetişkinlik ve Yaşlılık

Bilinç-Yönelim-Dikkat

Bellek

Duyular

Algı

Zeka ve Psikolojik Ölçümler

Düşünme

Öğrenme

Duygu ve Duygulanım

Savunma Mekanizmaları

Kişilik

Stres ve Anksiyete

Hekim-Hasta İlişkisi

Sosyal Psikoloji

Uyum Bozuklukları

Normal İnsan Cinselliği

Dönem 3 dersleri

Psikiyatride Belirti  ve Bulgular

Ruhsal Bozuklukların Nörobiyolojisi

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Duygudurum Bozuklukları

Deliryum ve Demans Klinik Özellikler ve Etyoloji

Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları

Somatoform Bozukluklar

Cinsel İşlev Bozuklukları

Yeme Bozuklukları

Alkol ve Madde Bağımlılığı

Kişilik Bozuklukları

Uyku bozuklukları

Genel Tıbbi Duruma Bağlı psikiyatrik bozukluklar

Dönem 5 dersleri

Psikiyatrik Belirtiler

Psikiyatrik Muayene

Psikiyatrik Hastalıkların Nörobiyolojisi

Psikofarmakolojinin temel ilkeleri

Deliriyum, demans ve amnestik bozukluğun etiyolojisi, temel belirtileri ayırıcı tanısı ve tedavisi

Alkol-madde bağımlılığı tanı ve tedavi

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar tanı ve tedavi

Anksiyete Bozuklukları tanı ve tedavi

Duygulanım Bozuklukları tanı ve tedavi

Somatoform Bozukluklar tanı ve tedavi

Bedensel Hastalıklarda Görülen Ruhsal Sorunlar

Uyku Bozuklukları

Psikiyatrik Aciller

Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi

Yeme Bozuklukları ve Tedavisi

Dissosiyatif Bozukluklar ve Tedavisi

Kişilik Bozuklukları ve Tedavisi

Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi Programı

Doktor hasta ilişkisi ve görüşme teknikleri

Yaşamboyu Gelişim

Beyin ve Davranış

İnsan Davranışına dair psikososyal bilimler

Psikometrik ve nöropsikolojik testler

Kişilik teorileri ve psikopatoloji

Psikiyatri hastasının klinik değerlendirmesi

Psikiyatrik bozukluklarda görülen belirti ve bulgular

Deliriyum, demans ve amnestik bozukluk

Genel Tıbbi Duruma Bağlı psikiyatrik bozukluklar

Alkol ve Maddeyle ilişkili bozukluklar

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Duygulanım Bozuklukları

Anksiyete Bozuklukları

Somatoform Bozukluklar

Yapay bozukluk

Dissosiyatif Bozukluklar

Normal cinsel yaşam ve Cinsel İşlev Bozuklukları

Yeme Bozuklukları

Uyku Bozuklukları

İmpuls kontrol bozuklukları

Uyum bozukluğu

Kişilik Bozuklukları

İlişki problemleri

İhmal ve istismar ile ilişkili problemler

Psikiyatrik Aciller

Psikoterapi

Biyolojik tedaviler

Yaşlılıkta görülen psikiyatrik bozukluklara yaklaşım

Adli psikiyatri

Psikiyatride etik ilkeler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin