Dahili Tıp Bilimleri
56 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Akademik Personel

NÜKLEER TIP (Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Şehmus ERTOP - Vekaleten)

Dr. Öğr. Üyesi Rabiye USLU ERDEMİR 

-

Tanıtım: Nükleer Tıp Anabilim Dalı 2000 yılından beri hizmet vermektedir. Anabilim dalında 2002 yılından itibaren nükleer tıp uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmış ve bugüne dek 3 doktor uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

Nükleer Tıp çok küçük miktarlarda kullanılan radyoaktif maddeler ile teşhis ve tedaninin yapıldığı bir bölümdür. Organ ve dokuların fonksiyonları ile ilgili problemlerin saptanmasına katkıda bulunur.

Bölümde biri tek detektörlü, ikisi çift detektörlü olmak üzere toplam 3 SPECT kamera ile yılda 4000’in üzerinde sintigrafik çalışma yapılmaktadır. Ayrıca bir adet iyot uptake cihazı, bir adet gamma probe, bir adet gama sayıcı ve bir adet C-14 üre nefes testi cihazı hizmet vermektedir.

Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda ağırlıklı olarak kardiyoloji, onkoloji, nefroüroloji, endokrin sistem, iskelet sistemi ve akciğer sintigrafi çalışmaları yapılmaktadır. Tanısal sintigrafik çalışmaların yanı sıra çeşitli radyonüklid tedaviler de (hipertiroidi, lenfoma vb.) uygulanmaktadır.

Yakın zamanda I-131 ile diferansiye tiroid kanseri tedavisinin yapılacağı ünite ile başta onkoloji olmak üzere çok önemli uygulama alanları olan Pozitron Emisyon Tomografi (PET)’nin hizmete girmesi için çalışılmaktadır.

Eğitim

Nükleer tıp dersi, tıp fakültesi müfredatının 3. sınıfında teorik, 5. sınıfında teorik ve uygulama şeklinde yer almaktadır. Ayrıca Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine teorik ve uygulama şeklinde eğitim verilmektedir.

Nükleer Tıp Anabilim Dalı TUS ile araştırma görevlisi alan bir bölümdür. Uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır. Araştırma görevlileri uzmanlık eğitimleri boyunca Nükleer Tıp konusunda teorik ve uygulama eğitimlerinin yanında Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Endokrinoloji ve Kardiyoloji rotasyonları da yapmaktadır.

Anabilim dalında bir akademik yıl boyunca haftanın belirli günlerinde seminer, makale saatleri, bölüm içi ve bölümler arası vaka takdimleri yapılmaktadır.

Anabilim Dalı’nda sayılan temel eğitim faaliyetlerinin yanında, akademik ve bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir. Bölüm bünyesinde tamamlanan çalışmalar birçok uluslararası dergi ve kongrelerde sunulmuştur. Bunlardan ikisi uluslar arası kongrede ödüle layık görülmüştür.

Özniyetimiz (Vizyonumuz):

Bölümümüzü ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir bölüm haline getirmektir.

Temel Değerlerimiz:

  • Kurum ve toplum yararını gözetmek
  • Bilim ilkelerine bağlılık
  • Sürekli iyileştirme ve geliştirme

Özgörevimiz (Misyonumuz):

Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş standartlarda sağlık hizmeti vermek; bu düzeyde hizmeti sürdürecek birikime ve beceriye sahip, gelişmeleri sürekli takip eden uzman doktor ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Amaçlarımız

  • Hizmet verdiğimiz insanlara, başka bir merkeze ihtiyaç duymayacak nitelikte ve miktarda sağlık hizmeti vermek,
  • Uzmanlık eğitimi alan öğrencilerimizi en yeni bilgi ve becerilerle donamış olarak mezun etmek,
  • Çalışma alanımızla ilgili bilimsel gelişmelere katkı sağlayan bir merkez olmak 

İdari Personel

İdari/teknik personel; 3 teknisyen (Kemal Doğramacı, Mustafa Durmuş, Özlem Saka), 1 hemşire (Melek Bilgi) ve 1 sekreterden (Ünal Okur) oluşmaktadır.

Altyapı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Z.K.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi binasında, C Blok 1. katta yer almaktadır. Müstakil bir kata yerleşmiş olan bölüm; sekreterlik, radyoaktif hasta bekleme odası, radyofarmasötik hazırlama ve enjeksiyon odası, treadmill egzersiz odası, iyot uptake odası, 3 adet görüntüleme odası, görüntü değerlendirme odası ile öğretim üyesi, araştırma görevlisi, teknisyen odaları şeklinde düzenlenmiştir.

 Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, 67600 Esenköy, Kozlu, ZONGULDAK

Tel: (372) 2612187        Faks: (372) 2610155 

DERS KODU DERSİN KONUSU SÜRESİ
Tıp Fakültesi Dönem 3 Teorik Pratik
30.03.001 Nükleer Tıp Temel Bilgiler 1 0
30.03.002 Onkolojide Nükleer Tıp Uygulamaları 1 0
30.03.003 Enfeksiyon Hastalıklarında Nükleer Tıp Uygulamaları 1 0
30.03.004 Kardiyovasküler Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları 1 0
30.03.005 Solunum Sisteminde Nükleer Tıp Uygulamaları 1 0
30.03.006 Endokrin Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları 1 0
30.03.007 Nefroloji–Üroloji Nükleer Tıp Uygulamaları 1 0
30.03.008 Kas İskelet Sisteminde Nükleer Nükleer Tıp 1 0
30.03.09 Gastrointestinal Sisteme Nükleer Tıp Uygulamaları 1 0
30.03.10 Santral Sinir Sisteminde Nükleer Tıp Uygulamaları 1 0
Tıp Fakültesi Dönem 5
30.05.001 Nükleer Tıp Temel Bilgiler 4 2
30.05.002 Onkolojide Nükleer Tıp Uygulamaları 4 2
30.05.003 Enfeksiyon Hastalıklarında Nükleer Tıp Uygulamaları 4 2
30.05.004 Kardiyovasküler Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları 4 2
30.05.005 Solunum Sisteminde Nükleer Tıp Uygulamaları 4 2
30.05.006 Endokrin Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları 4 2
30.05.007 Nefroloji–Üroloji Nükleer Tıp Uygulamaları 4 2
30.05.008 Kas İskelet Sisteminde Nükleer Nükleer Tıp 4 2
30.05.009 Gastrointestinal Sisteme Nükleer Tıp Uygulamaları 4 2
30.05.10 Santral Sinir Sisteminde Nükleer Tıp Uygulamaları 4 2
Uzmanlık Öğrencileri Eğitimi
30.07.001 Nükleer Tıp Temel Bilgiler-Fizik 4 Sürekli
30.07.002 Nükleer Tıp Temel Bilgiler-Radyofarmasi 4 Sürekli
30.07.003 Nükleer Tıp Temel Bilgiler-Cihazlar 4 Sürekli
30.07.004 Nükleer Tıp Temel Bilgiler-Görüntüleme Prensipleri 4 Sürekli
30.07.005 Nükleer Tıp Temel Bilgiler-Radyasyon Güvenliği 4 Sürekli
30.07.006 Nükleer Tıpta Sistemlere Göre Görüntüleme 1 4 Sürekli
30.07.007 Nükleer Tıpta Sistemlere Göre Görüntüleme 2 4 Sürekli
30.07.008 Nükleer Tıpta Sistemlere Göre Görüntüleme 3 4 Sürekli
30.07.009 Nükleer Tıpta Sistemlere Göre Görüntüleme 4 4 Sürekli
30.07.010 Nükleer Tıpta Sistemlere Göre Görüntüleme 5 4 Sürekli
30.07.011 Nükleer Tıpta Sistemlere Göre Görüntüleme 6 4 Sürekli
30.07.012 Nükleer Tıpta Sistemlere Göre Görüntüleme 7 4 Sürekli
30.07.013 Nükleer Tıpta Sistemlere Göre Görüntüleme 8 4 Sürekli
30.07.014 Nükleer Tıpta Sistemlere Göre Görüntüleme 9 4 Sürekli
30.07.015 Nükleer Tıpta Sistemlere Göre Görüntüleme 10 4 Sürekli
30.07.012 Nükleer Tıpta Tedavi Uygulamaları 4 Sürekli
30.07.013 Pozitron Emisyon Tomografisi 4  
Ortak Uygulamalar 2 haftada birdönüşümlü
30.30.001 Literatür Takibi 2
30.30.002 Uygulama Kılavuzlarının Güncellenmesi 2
30.30.003 Makale Tartışma 2
30.30.004 Özellikli Görüntülerin Değerlendirilmesi 2
30.30.005 Uzmanlık Öğrencileri Seminerleri 2

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin