Dahili Tıp Bilimleri
55 [None, <Icerik: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı>, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None, None]
Nöroloji Anabilim Dalı

Akademik Personel 

NÖROLOJİ (Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. H. Tuğrul ATASOY)

Prof.Dr. Hüseyin Tuğrul ATASOY
Dr. Öğr. Üyesi Esra ACIMAN DEMİREL
Dr. Öğr. Üyesi Ulufer ÇELEBİ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AÇIKGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Bilge PİRİ ÇİNAR

Tanıtım

Nöroloji Anabilim Dalı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2000 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik becerileri kazandırmak olmuştur. Anabilim Dalımızın amacı Dünya ve Türk Tıbbına Nöroloji alanında katkılar sağlamaktır. Son literatür bilgileri ışığında hastalarımızın bakım ve tedavisini sağlamak temel hedeflerimizdendir.
 
Eğitim
Anabilim dalımızda 1 araştırma görevlisi eğitim almaktadır. Araştırma görevlileri eylül ve nisan ayında yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı ile bölüme alınmaktadır. Bölümümüzde asistan eğitimi 4 yıldır. Eğitim süresi içerisinde 3 ay süre ile Psikiyatri, toplam 4 ay süre ile İç hastalıkları, kardiyoloji ve endokrinoloji, 3 ay radyoloji ve 3 ay süre ile pediatrik nöroloji rotasyonları gerçekleştirilmektedir.. Nöroloji kliniğinde araştırma görevlileri eğitim programı içinde haftada 3 gün servis viziti, poliklinik çalışmaları, Elektrofizyoloji (EEG ve EMG) konusunda teorik ve pratik eğitimi yer almaktadır.
 
Vizyon
Nöroloji Anabilim Dalının vizyonu sinir sistemi hastalıklarının klinik bakımı ve izleminde, temel ve kilinik nörobilim araştırmalarında bölgesinde öncü konumda yer amasındaki başarısıdır.
 
 
Temel Değerler:
Dürüstlük ve çalışkanlık
Hasta haklarına değer vermek
Hekimlik temel değerlerini gözetmek
Akademik etik ilkeleri gözetmek
Teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak
 
Misyon
Nöroloji Anabilim Dalı olarak misyonumuz klinik olarak işinin ehli nörologlar yetiştirmek, klinik ve temel nörobilim araştırmalarının sağlanması, nöroloji dalında tıp öğrencilerine eğitim vermek ve modern tanısal ve tedavi edici niteliği olan servisler oluşturmaktır.
 
Eğitim Amaçları
-Sorgulayıcı ve yeni bilgilere açık,
-Çağdaş uygulamarı takip eden,
-Takım çalışmasına ve iletişime açık,
-Etik değerleri üstün tutan,
-Sosyal ve kültürel konularda da aktif hekimlerin ve Nörooloji uzmanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. 
 
 
Yer-kapasite:
Halen hastanemizde nöroloji bölümüne ait 16 adet hasta yatağı mevcuttur.
 
Çalışma konuları:
 • Baş ağrısı
 • Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları,
 • Botulinum toksin uygulamaları
 • Epilepsi
 • Serebrovasküler hastalıklar
 • Demans ve Alzheimer hastalığı
 • Davranış nörolojisi
 • Vetigo
 • Kas hastalıkları
 • Uyku bozuklukları
 • Demyelinizan hastalıklar (Multiple skleroz ve diğerleri)
 • Polinöropatiler
 • Elektromiyonörografi (EMG)
 • Elektroensefalografi  (EEG ve video EEG monitörizasyon)
 • Polysomnography (PSG) 
Asistan Eğitim Programı (Ana Ders Konuları)
 
 • Klinik nöroanatomi
 • Nörolojik muayene
 • Bilinç bozuklukları ve koma
 • Birincil baş ağrıları
 • İkincil baş ağrıları
 • Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları,
 • Botulinum toksin uygulamaları
 • Epilepsi
 • Serebrovasküler hastalıklar
 • Beyinsapı vasküler sendromları
 • Spinal kord hadtalıkları
 • Demans ve Alzheimer hastalığı
 • Lisan bozuklukları
 • Apraksi ve, agnoziiler
 • Davranış nörolojisi
 • Vetigo
 • Kas hastalıkları
 • Nöropsikolojik değerlendirme
 • Uyku bozuklukları
 • Nöromusküler bileşke hastalıkları
 • Demyelinizan hastalıklar (Multiple skleroz ve diğerleri)
 • Santral sinir sistemi enfeksiyonları
 • Motor nöron hadtalıkları
 • Polinöropatiler
 • Pleksopatiler
 • Yürüyüş ve postür bozuklukları
 • Görme bozuklukları
 • Elektromiyonörografi (EMG)
 • Elektroensefalografi  (EEG ve video EEG monitörizasyon)
 • Polisomnografi
 • Nöroradyoloji
 • Nöroimmünoloji
 • Nörogenetik
 • Nörofarmakoloji 
 
Mezuniyet Öncesi Nöroloji Ders Konular
 
Dönem III
Temel nöroanatomi
Motor sistem bozuklukları ve semiyolojisi
Duyu bozuklukları ve semiyolojisi
Beyin kan dolaşımı
Sistemik hastalıklar ve nörolojik tutulum
Periferik sinir sistemi hastalıkları
Spinal kord hastalıkları
Myelin bozukluğu ile giden hastalıklar
Ekstrapiramidal sistem hastalıkları ve semiyolojisi 
Kas, sinir-kas kavşağı hastalıkları
Nörolojik Aciller
 
Dönem V
Nörolojik Muayene
Kas hastalıkları (nöromusküler kavşak)
Kas hastalıkları (miyopatiler)
Epileptik sendromların tanı ve tedavisi
Demyelinizan hastalıklar
Serebrovasküler hastalıklar (iskemik ve hemorajik hastalıklar)
Kortikal demanslarda tanı ve tedavi
Subkortikal demanslarda tanı ve tedavi
Nörolojik aciller
Birincil başağrıları
İkincil başağrıları
Nöropatilerin tanı ve tedavisi
Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları tanı ve tedavisi
Santral sinir sistemi bakteriyel infeksiyonları
Santral sinir sistemi viral infeksiyonları
Vertigo ayırıcı tanı ve tedavisi
 
Dönem VI
Nörolojik Muayene
Nörolojik hastalıklarda tanı
Bilinç bozuklukları ve koma
Kognitif motor bozukluklar, apraksi ve agnozi
Lisan bozuklukları
Serebrovasküler hastalıklar
Periferik sinir sistemi
Vertigo ve dizziness
Kranial sinir lezyonları
Baş ve yüz ağrıları
Epilepsi
Ekstrapiramidal sistem hastalıkları
 
 
İletişim Bilgileri
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı
67600, Kozlu, Esenköy, ZONGULDAK
Tel: (372) 261 2001
Faks: (372) 261 01 55
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin